Coronavirus - nyt om hjemmehjælp

Information til borgere, der modtager hjemmehjælp til praktiske opgaver og personlig pleje.

20. marts 2020 

Nødvendig justering af hjælp til borgere, der modtager hjemmehjælp til praktiske opgaver og personlig pleje

 

Som følge af COVID-19 er Gentofte Kommune nødsaget til at justere den hjælp, der ydes til borgere, der modtager hjemmehjælp til praktiske opgaver og personlig pleje. 

Formålet med ændringen er at kunne prioritere personaleressourcer til at hjælpe borgere på plejehjem og borgere i eget hjem med uopsættelige behov. Justeringen vil altid ske efter en konkret vurdering, og de borgere det vedrører, vil løbende blive kontaktet af deres hjemmehjælp.

Gentofte Kommune arbejder på at skaffe flere medarbejdere til området og håber på forståelse for justeringer, som er nødvendige.