Tilmelding til coronaberedskab

Borgere med sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund opfordres til at blive en del af Gentofte Kommunes coronaberedskab.

I Gentofte Kommune forbereder vi os på en mulig fremtidig situation, hvor flere borgere kan have brug for pleje samtidig med, at flere medarbejdere end normalt vil være sygemeldte.

Blandt andet er vi ved at etablere et overblik over alle ansatte i kommunen, som har en sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse, som de ikke bruger i deres nuværende jobfunktion. 

Hvis du som borger har en sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund – og har mulighed for at være en del af kommunens coronaberedskab – hører vi meget gerne fra dig. 

Du kan fx være uddannet læge, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller pædagog og for nylig være gået på pension, være godt i gang med din uddannelse eller have en anden jobfunktion i dag.

Det kan også være, du har anden relevant erfaring inden for social-, sundheds- eller ældreområdet.

Borgere der er hjemsendte fra deres arbejde med lønkompensation fra deres arbejdsgiver, kan godt udføre timelønnet vikararbejde, hvis det er en del af sundhedsbredskabet ift. corona.

Der gælder dog det vilkår, at de skal kunne stille på deres normale arbejde med en dags varsel. Opgaverne under sundhedsbredskabet kan fx være i form af hjælp til spritte overflader, vaske legetøj eller bistå med at minde børn om at holde afstand eller vaske hænder i dagtilbud og skoler. Det kan også være sundhedsfaglige opgaver på ældreområdet.  

Vi mangler endnu ikke personale til at passe ældre, syge og sårbare borgere, men vi følger situationen dagligt og vil kontakte dig, hvis vi kommer i en situation med behov for personer med ovenstående kompetencer. 

Tilmeld dig Gentofte Kommunes coronaberedskab

Ved tilmelding giver du samtidig tilladelse til, at dine informationer indgår i en oversigt til brug for Gentofte Kommunes coronastab.

Hvis du ønsker at afmelde dig coronaberedskabet, så klik på næste link og udfyld dit navn og din mailadress - så sletter vi dine data fra listen.

Framelding - coronaberedskab

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine data på www.gentofte.dk/databeskyttelse.