For medarbejdere

Regeringen har igangsat vidtrækkende tiltag for at bremse og begrænse udbredelsen af Covid-19 i Danmark. Det betyder, at mange medarbejdere i Gentofte Kommune er hjemme.

Hvordan du konkret skal forholde dig, skal du løbende aftale med din leder.

Der ligger information om Covid-19 på Gentofte Platformen – og det er også muligt at læse de hyppigst stillede spørgsmål, du som medarbejder kan have her på siden.

Læs spørgsmål-svar til ledere og medarbejdere i Gentofte Kommune (pdf)

Se også myndighedernes fælles informationsside coronasmitte.dk.

 

Medarbejderne fortæller om deres arbejdsdage under corona-krisen

Under corona-krisen er hverdagen vendt op og ned for mange medarbejdere i Gentofte Kommune. Hver uge kan du møde en ny medarbejder, som fortæller om en forandret arbejdsdag, og hvad man kan lære af en på alle måder så anderledes arbejdssituation.

Og vi hører meget gerne fra dig, hvis du selv har lyst til at stille op til et interview. 

Læs mere om medarbejdere under corona-krisen

 

Nyheder

19. marts 2021

Yderligere genåbning fra på mandag

Fra på mandag d. 22. marts træder næste skridt i genåbningen i kraft. Det betyder mest for vores skoleområde. Her fortsætter 0.-4. klasse med fuldt fremmøde og 5.-8. klasse med fjernundervisning samt en ugentlig udendørs undervisningsdag. Endeligt forventer vi, at 9. og 10. klasse igen kan møde delvist ind med 50 % fremmøde og 50 % fjernundervisning. 

Der forventes undtagelser for kommuner med et særligt højt smitteniveau, men da vi i Gentofte Kommune pt. ligger relativt lavt i forhold til andre kommuner, forventer vi at være omfattet af genåbningen. 
Derudover hæves forsamlingsloftet udendørs fra fem til ti personer. Ved organiseret udendørs idræts- og fritidsaktiviteter hæves det yderligere fra 25 til 50 personer. 

Ændrede retningslinjer for vaccinerede personer

Sundhedsstyrelsen har lanceret en række nye anbefalinger for vaccinerede personer. Det betyder bl.a. at:

Færdigvaccinerede, asymptomatiske personer kan nøjes med testforløb og undlade selvisolation, hvis de bliver nære kontakter (læs nærmere i FAQ’ens spørgsmål 2c). 
Færdigvaccinerede, asymptomatisk personale på plejehjem, plejeboliger, aflastningspladser og sociale institutioner mv. kan i visse tilfælde lempe på den vanlige test-screening (læs nærmere i FAQ’ens spørgsmål 2c). 
Færdigvaccinerede personer i øget risiko kan i højere grad varetage deres arbejde som de plejer (læs nærmere i FAQ’ens spørgsmål 2a).

Man betragtes som færdigvaccineret 14 dage efter sidste vaccination. 

 

12. marts 2021

Vaccination med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca sættes på pause 

Gentofte Kommune har modtaget besked fra sundhedsmyndighederne om, at vaccineringen med AstraZeneca skal holde en pause i en periode. Det sker ud fra et forsigtighedsprincip efter indberetninger med mistanke om alvorlige bivirkninger hos få personer, der er blevet vaccineret med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca. 

De medarbejdere og borgere i Gentofte, som har bestilt tid til vaccination med AstraZeneca, vil blive kontaktet direkte, og får besked om, at deres planlagte tid er aflyst. Medarbejdere og borgerne vil senere få invitation til ny vaccination. 

Har du en tid til vaccination med Pfizer eller Moderna-vaccine, så skal du stadig møde op til vaccination. Det er kun AstraZeneca-vaccinen, der midlertidigt er sat på pause, mens sundhedsmyndighederne undersøger mistanken om bivirkninger.

Læs opdateret information på Sundhedsstyrelsens hjemmeside vedr. situationen. Se også nyheden fra Sundhedsstyrelsen vedrørende AstraZeneca pause 

Teststeder i Gentofte Kommune

Flere steder i Gentofte Kommune er der mulighed for at blive testet for corona. Hvis I har medarbejdere, som ønsker at blive testet, og ikke har mulighed for det på egen arbejdsplads, kan I gøre dem opmærksomme på de to lokationer, de kan benytte foruden øvrige statslige testcentre. 

Læs mere om steder og åbningstider på kommunens hjemmeside

 

11. marts 2021

Testprocedure ifm. bivirkninger til vacciner

Sundhedsstyrelsen har meddelt, at der ikke er behov for at blive testet, hvis der opstår milde til moderate symptomer (svarende til vaccinebivirkninger) inden for de første 48 timer efter vaccination. Se Sundhedsstyrelsens nyhed

Det er dog en forudsætning, at symptomerne forsvinder igen i løbet af yderligere 48 timer, samt at de ikke har karakter af anden sygdom – dvs. eksempelvis hoste og øvre luftvejssymptomer.
Informationen er ajourført i FAQ’ens spørgsmål 1c, 1d og 2c. 

 

 

4. februar 2021

Isolationsperiode for nære kontakter

Sundhedsstyrelsen har igen justeret deres retningslinjer for isolation, når man er nær kontakt til en smittet med Covid-19. Der skelnes ikke længere på længden af isolationsperiode, uanset om man er nær kontakt til en smittet med muteret coronavirus eller ikke-muteret coronavirus.

Det betyder, at alle nære kontakter nu skal PCR testes på dag 4 og dag 6. Isolationen må først brydes efter negative testsvar på begge tests. 

FAQ’ens spørgsmål 2c om nære kontakter er opdateret.


29. januar 2021

Forlængelse af nuværende restriktioner

Alle nuværende restriktioner er forlænget frem til d. 28. februar. Der er fortsat en appel om at melde sig frivilligt til at hjælpe vores plejeboliger, hvis man er hjemsendt, men ikke kan varetage opgaver hjemmefra. 

Skolerne vil måske kunne genåbne for 0.-4. klasse før den 28. februar. Regeringen vil komme med en udmelding om dette i starten af næste uge.

  

28. januar 2021

Isolationsperioden ændres ifm. muterede coronavirus

Sundhedsstyrelsen har justeret retningslinjen for isolationsperioden, hvis man er nær kontakt til en, som er smittet med muteret coronavirus - som fx den engelske mutation B.1.1.7. 
I sidste uge blev det meldt ud, at man i dette tilfælde skulle forblive i selvisolation, til man havde negative testsvar på tests fra både 4. 6. og 14. dagen. Dette er nu justeret til tre negative tests på 4. 6. og 12. dagen. Man må dog tidligst bryde sin isolation på dag 14 – uanset om man modtager sit testsvar allerede på dag 13.   

FAQ’ens spørgsmål 2c om test og nære kontakter er opdateret.

Ændrede retningslinjer for isolation af smittede med coronavirus

Sundhedsstyrelsen har ligeledes ændret retningslinjerne for selvisolation, for de som er testet positiv med Covid-19 (uanset mutation). 
Hidtil har man skulle forblive i isolation til 48 timer efter symptomophør – eller i syv dage fra positiv test, hvis man ikke har symptomer. 

Nu er det også tilladt at bryde isolationen 10 dage efter symptomdebut, hvis man har været feberfri i 48 timer (uden febernedsættende midler såsom Panodil), og samtidigt er i markant bedring og kun har en mild grad af symptomer tilbage. 

Opmærksomhed på at dele CoronaNyt i jeres TRIO

Nyhederne, der formidles her i CoronaNyt, indeholder ofte vigtig information for jeres medarbejdere og især AMR og TR. 
Vi opfordrer derfor til, at I husker at videresende CoronaNyt til jeres AMR og TR, da det er vigtigt for dem at kunne følge nyhedsstrømmen for at varetage deres opgaver som AMR og TR bedst muligt. 

 

20. januar 2021

Skærpede retningslinjer for nære kontakter

For at minimere smitten, med den engelske variant af coronavirus (B.1.1.7), har sundhedsmyndighederne skærpet retningslinjerne for håndteringen af nære kontakter frem til foreløbigt d. 7. februar. 
Det betyder, at man nu også er nær kontakt, hvis man har opholdt sig inden for to meter med en person, der er smittet med coronavirus, i mere end 15 minutter – uanset hvilken aktivitet der har fundet sted og lokaleforhold. Desuden skal man nu forblive i selvisolation, indtil man har negative testsvar på tests fra både 4. og 6. dagen.   

Derudover gælder der yderligere skærpede isolationsregler for personer, som er nær kontakt til en smittet med muteret coronavirus som fx den engelske mutation B.1.1.7. I dette tilfælde skal man nu forblive i selvisolation, til man har negative testsvar på tests fra både 4. 6. og 14. dagen. 
 
Læs FAQ’ens spørgsmål 2c om test og nære kontakter for uddybende information.
 

Spørgsmål om ferieafvikling

Flere medarbejdere har spurgt til muligheden for at ændre på aftalt ferie, da rejse- og aktivitetsmuligheder naturligvis er væsentligt begrænsede i denne tid. 
 
Hvis medarbejdere ønsker at flytte deres ferie, opfordrer vi til en dialog om mulighederne for at flytte ferien og til at udvise fleksibilitet i det omfang, det er foreneligt med driften. Covid-19 udgør dog ikke en reel feriehindring - og medfører derfor ikke krav på erstatningsferie eller annulleret ferie.

Informationen er tilføjet som spørgsmål 3b i FAQ’en. 

 

15. januar 2021

Opfordring til test hvis man møder fysisk på arbejde

Sundhedsmyndighederne har på pressemødet i onsdags opfordret alle borgere til at blive testet ugentligt, hvis man fortsat møder fysisk på arbejde – især hvis man omgås mange mennesker på sin arbejdsplads. 

KL har præciseret, at det betragtes som et tilbud, og ikke et krav på lige fod med de screeninger vi foretager på plejeområdet og i vores sociale institutioner. Derfor skal disse tests foregå i medarbejdernes fritid.  

FAQ’ens spørgsmål 2c vedrørende test er opdateret.

 

14. januar 2021

Forlængelse af restriktioner

De nuværende skærpede restriktioner er forlænget frem til foreløbigt d. 7. februar. Det betyder, at alle medarbejdere, der ikke varetager en kritisk funktion, fortsat er hjemsendte.

De, der kan arbejde hjemmefra, fortsætter som hidtil med dette. Der er fortsat en appel om at melde sig frivilligt til at hjælpe vores plejeboliger, hvis man ikke kan varetage opgaver hjemmefra.

 

6. januar 2021

Forsamlingsforbud på fem og skærpede afstandskrav

Regeringen har fra i dag udmeldt yderligere restriktioner pga. den nyligt muterede variant af coronavirus, som desværre er endnu mere smitsom. Forsamlingsforbuddet nedsættes fra 10 til 5 personer, og afstandskravene ændres, så anbefalingen nu lyder på to meter mod tidligere én meter i det offentlige rum. Herudover fastholdes alle hidtidige restriktioner frem til den 17. januar, med en forventning om at de eventuelt forlænges yderligere.

I forlængelse af dette er rådhuset, Ørnegårdsvej og retsbygningen nu med ganske få undtagelser helt lukkede som arbejds- og mødested. Undtagelserne gælder primært møder med særligt sårbare borgere, hvor dette skønnes nødvendigt, samt borgere, der har et retmæssigt krav på et fysisk møde, hvis de ønsker det. Det er stadig muligt at låse sig ind på arbejdspladserne som normalt i fald der er behov for at hente eller aflevere materialer.
For de som fortsat skal møde fysisk på arbejde, anbefales det at holde 2 meters afstand, når situationen tillader det. 

Dagtilbud holder fortsat åbent for de som har pasningsbehov, og skolerne tilbyder fortsat nødpasning af de mindste elever til og med 4. klasse ved behov.   

FAQ’en er opdateret jvf. ovenstående. 

 

30.december 2020

Forlængelse af restriktioner

De nuværende skærpede restriktioner er forlænget fra 3. januar til d. 17. januar. For offentlige arbejdsgivere betyder dette en fortsat kraftig opfordring til at sende alle medarbejdere hjem, som ikke varetager en kritisk funktion. Alle der kan arbejde hjemmefra fortsætter som hidtil med dette. 
 
På skoleområdet er der fjernundervisning for alle elever i grundtilbuddet. Der tilbydes dog nødpasning til elever fra 0. - 4. klasse, såfremt forældrene vurderer, at der behov for pasning for at de kan varetage deres arbejdsopgaver. 

 

16. december 2020

KL justerer anbefalinger ifm. rejser yderligere

KL har i dag udsendt en ændring til de nyligt opdaterede anbefalinger om karantæne og test ifm. rejser. Det betyder, at procedurerne for efterfølgende selvisolation og test nu er ensrettet for nødvendige og ikke-nødvendige rejser.

Vi har tilrettet FAQ’ens spørgsmål 3a om rejser til de seneste anbefalinger.

 

10. december 2020

FAQ'en er opdateret

Med afsæt i mandagens nye restriktioner har vi opdateret vores FAQ om medarbejderes rettigheder og pligter. FAQ'en finder øverst på siden.

Der er bl.a. tilføjet et spørgsmål 1b henvendt til de medarbejdere, som nu er hjemsendte, men ikke har mulighed for at løse opgaver hjemmefra. Disse medarbejdere er meget velkomne til at melde sig frivilligt til at hjælpe med praktiske og sociale opgaver på pleje- og ældreområdet, som for tiden har særlige udfordringer med bemandingen pga. testprocedurer og isolation blandt flere af deres medarbejdere.

Arbejdsmiljø på hjemmearbejdspladser

Vi har tidligere skrevet ud om arbejdsmiljø ifm. hjemmearbejdspladser. I lyset af de nyeste restriktioner vil vi derfor blot genopfriske opfordringen til, at alle ledere og AMR'ere går i dialog med hjemsendte medarbejdere for at sikre et sundt arbejdsmiljø også i hjemmet. Der kan fx være behov for at fragte udstyr såsom tastatur og mus fra kontoret til hjemmet - eller i visse tilfælde kontorstole eller skærme. Vi opfordrer generelt til, at ledere, AMR'ere og medarbejdere sammen forsøger at finde gode og pragmatiske løsninger for alle parter.

I morgen afholder HR det første webinar om ergonomi og mental sundhed ifm. hjemmearbejde. Tilslutningen og interessen er stor, hvilket er dejligt at se. HR vil derfor også udbyde webinaret igen i starten af 2021. Hold øje med kursuskalenderen, hvor det vil blive annonceret snarest.

Læs også vejledninger fra HR med gode råd til både fysisk og psykisk arbejdsmiljø på hjemmearbejdspladsen. Endeligt kan I finde Arbejdstilsynets råd ifm. hjemmearbejde her. 

 

7. december 2020

Yderligere restriktioner fra d. 9. december

Alle nuværende restriktioner er i dag blevet forlænget frem til og med d. 28. februar 2021. Derudover har Sundhedsmyndighederne fra d. 9. december til og med foreløbigt d. 3. januar indført en række yderligere restriktioner for 38 af landets kommuner – herunder Gentofte Kommune.

 

For offentlige arbejdsgivere betyder dette en kraftig opfordring til at sende alle medarbejdere hjem, som ikke varetager en kritisk funktion. Begrebet ”kritiske funktioner” er fortsat under afklaring. Vi holder jer naturligvis opdateret, så snart vi ved nærmere herom. Alle der kan arbejde hjemmefra fortsætter som hidtil med dette.

 

Læs myndighedernes uddybning af de nye restriktioner her.

FAQ’en om medarbejderes rettigheder og pligter vil blive opdateret hurtigst muligt i løbet af de næste par dage.

 

1. december 2020

Skærpet opfordring til hjemmearbejde

Gentofte Kommune er en af de 17 hovedstadskommuner, som fra mandag d. 7. december vil være omfattet af sundhedsmyndighedernes skærpede anbefalinger.

Myndighederne opfordrer kraftigt til, at alle, der har mulighed for det, kun arbejder hjemmefra. I bedes derfor sikre, at alle medarbejdere, der kan udføre deres opgaver hjemmefra, undlader at møde fysisk på arbejde.
Derudover opfordres chefer og ledere til at vurdere, om opgaver, der kræver fysisk fremmøde, kan udskydes til efter nytår – for igen at minimere fysisk fremmøde og smitterisikoen.

 

25. november 2020

Udvidet definition af ”nære kontakter”

Sundhedsstyrelsen har udvidet deres definition af, hvornår man er nær kontakt til en smittet. Det betyder, at man nu også er nær kontakt, og skal gå i selvisolation, hvis man har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter med en smittet person i visse situationer. Uddybende information findes i FAQ'ens spørgsmål 2c.

Derudover anbefaler man nu alle, der har været i nærheden af en smittet, men ikke lever op til kriterierne for at være ”nær kontakt”, at de også bliver screeningstestet. I disse situationer skal man dog ikke i selvisolation.

 

 

 

29. oktober 2020

Forsamlingsforbuddet sætter nye rammer året ud

Vi har modtaget den endelige bekendtgørelse vedrørende forsamlingsforbuddet på max. 10 personer, og det står nu klart, at forsamlingsforbuddet foreløbig gælder til og med 2. januar. Vi ser derfor ind i en længere periode, hvor vi skal indstille os på, at dette vil præge vores arbejdsliv.

FAQ’en her på siden er opdateret jf. de nye udmeldinger.

Møder, temadage mv.
Der skal fortsat være et skærpet fokus på nødvendigheden af alle arrangementer frem til og med 2. januar. Vi opfordrer til, at vi omlægger mest muligt til digitale formater. Vi har som organisation allerede vist, at vi har lært og kan meget på denne front. Vi er derfor også fortrøstningsfulde om, at vi fortsat vil hjælpe hinanden, sammen tænke nyt og løfte denne omstilling godt.
Hvis det vurderes, at et møde eller arrangement kræver fysisk tilstedeværelse, skal forsamlingsforbuddet på max. 10 personer overholdes. Der kan dog undtagelsesvist gives dispensation til andet fra områdets direktør. Se uddybning i FAQ'ens spørgsmål 1e og 1f.

Sociale arrangementer
Alle sociale arrangementer skal aflyses frem til og med foreløbigt d. 2. januar uanset antallet af deltagere (med mindre de er digitale). Det betyder blandt andet, at der desværre ikke kan afholdes julefrokoster på eller i tilknytning til arbejdspladsen.

Distanceledelse
Vi har som organisation erfaret, at det kan være en udfordrende opgave at lede og være sammen på distancen. Det gælder både de medarbejdere, som i øget grad arbejder hjemmefra – og for de medarbejdere, der ikke kan samles på tværs af arbejdspladser og må aflyse sociale arrangementer.

HR arbejder pt. på at igangsætte understøttende initiativer om bl.a. hjemmearbejde og distanceledelse med afsæt i den corona-læringsopsamling, vi netop har haft. Initiativerne vil i første omgang have form af webinars – og vil henvende sig til både medarbejdere, der arbejder hjemme – ift. især ergonomi og mental trivsel – samt til ledere ift. især distanceledelse.

HR er altid tilgængelig for sparring på eksempelvis distanceledelse eller andre udfordringer. Kontakt kan ske til de HR konsulenter, I evt. allerede er i forbindelse med eller ved at kontakte HR på deres fælles mail hr-gentofte@gentofte.dk

Mundbind
Fra den 29. oktober 2020 vil der være krav om brug af mundbind/visir i mange lokaler som offentligheden har adgang til på sundheds- og ældreområdet, visse dele af socialområdet, uddannelsesinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter samt kultur- og kirkeinstitutioner. Det betyder eksempelvis, at der skal bæres mundbind på biblioteker, i sportshaller og plejeboliger – samt en række andre steder som fremgår af de nyligt udsendte bekendtgørelser.

Vi vil bede alle ledere om at sikre, at denne plakat fra myndighederne er synlig i de af jeres lokaler, som er omfattet af de nye krav til brug af mundbind.

På sundheds-, ældre- og socialområdet skal der desuden anvendes mundbind ifm. levering og modtagelse af personlig pleje og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, afløsning og aflastning samt genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Som kommune skal vi være behjælpelige med at udlevere mundbind til borgere, der angiver ikke selv at have mulighed for at anskaffe mundbind.

 

25. oktober 2020

Yderligere restriktioner

Statsministeren har den 23. oktober udmeldt yderligere restriktioner for at imødegå den stigende smitte med covid-19. Nogle restriktioner træder i kraft den 26. oktober og andre træder i kraft den 29. oktober.

I kan få et overblik over alle restriktioner her.

Restriktionerne har betydning for de fleste opgaveområder. Der er dog ikke tale om restriktioner, hvor institutioner eksempelvis lukkes.

Forsamlingsforbud
Forsamlingsforbuddet sænkes fra mandag den 26. oktober fra 50 til 10 personer. For at minimere spredningen af coronavirus skal ledere og medarbejdere i Gentofte Kommune:

1. Begrænse deltagelsen i fysiske møder i videst muligt omfang. Dette gælder både interne og eksterne møder.

2. Nødvendige fysiske møder må maksimalt have 10 deltagere og skal kunne opfylde sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Dispensation fra dette skal aftales med en direktør. Dette gælder både interne møder og møder med ekstern deltagelse.

3. Medarbejdere og ledere skal afstå for at deltage i konferencer, kurser og arrangementer med mindre det er nødvendigt for at opretholde driften.

Arrangementer kan desuden med fordel afholdes digitalt eller evt. helt/delvist udendørs, hvis det skønnes nødvendigt at mødes fysisk. Sociale arrangementer på eller i tilknytning til arbejdspladsen skal helt aflyses.

De skærpede regler gælder foreløbigt frem til den 22. november

Hjemmearbejde
Frem til den 2. januar 2021 skal der fortsat arbejdes hjemme i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdets udførelse.

Der er ikke lagt op til en nedlukning af de kommunale tilbud, hvorfor den enkelte leder i alle tilfælde skal vurdere, om opgaven kan løses hjemmefra. Der vil derfor typisk være tale om øget hjemmearbejde for kontorarbejdspladser med fx udviklingsmedarbejdere og administrativt personale uden direkte borgerkontakt.  

Mundbind
Fra torsdag den 29. oktober indføres nye retningslinjer om brug af mundbind både på sundheds- og ældreområdet og i visse lokaler på kultur-, fritids- og uddannelsesområdet. Vi afventer pt. nærmere retningslinjer vedr. dette og vender tilbage hurtigst muligt med de konkrete krav og anbefalinger.

Ud over ovenstående beder vi naturligvis stadig alle om at have stort fokus på at forebygge smitte og overholde alle af eksisterende regler, restriktioner og anbefalinger vedr. afstand, hygiejne, rengøring, sygdom m.m.

 

19. oktober 2020

Influenzavaccine målrettes i første omgang risikogrupper

Efter vi besluttede at udvide tilbuddet om gratis influenzavaccination til at omfatte alle ansatte i Gentofte Kommune, har Sundhedsstyrelsen og KL meldt ud, at de oplever kapacitetsudfordringer. Derfor henstiller de til, at tilgængelige vacciner indtil videre prioriteres til de målgrupper, som er omfattet af Sundhedsstyrelsens gratis influenzavaccination – herunder personer i øget risiko for alvorlig sygdom ved influenza samt sundheds- og plejepersonale.

For at bidrage til at sikre tilstrækkeligt med vacciner til risikogrupperne, ser vi os desværre nødsaget til at udskyde tilbuddet om gratis influenzavaccination til alle ansatte i Gentofte kommune, til kapaciteten igen kan bære dette.

 

9. oktober 2020

Yderligere forlængelse med øget hjemmearbejde og aflysning af sociale arrangementer

Perioden med hjemmearbejde, for de som har mulighed herfor, er yderligere forlænget til og med d. 31. oktober. Det er fortsat op til den enkelte leder i dialog med sine medarbejdere at vurdere, hvilke opgaver der kræver fysisk tilstedeværelse, og hvilke der kan løses hjemmefra. Regeringen opfordrer til, at der arbejdes mest muligt hjemmefra.

Alle sociale arrangementer skal ligeledes fortsat aflyses frem til foreløbigt d. 31. oktober. Som tidligere nævnt bør vi dog forberede os på, at dette kan komme til at gøre sig gældende i en længere periode.

 

7. oktober 2020 

Forældre kan søge dagpenge, hvis barnet er hjemsendt som ”nær kontakt”

Der er indgået en aftale, som gør det muligt for forældre at søge dagpenge, hvis deres yngre børn bliver sendt hjem pga. smitteudbrud i skoleklasse/dagtilbud. Der er dog en række betingelser, som skal være opfyldt.
I situationer hvor børn sendes hjem pga. milde symptomer, gælder fortsat reglerne om barnets 1. og 2. sygedag. Endeligt kan et barn være hjemsendt, fordi det er konstateret smittet med Covid-19. I dette tilfælde er man som forældre til yngre børn selv nær kontakt, og skal derfor selv være i isolation, men vil modtage fuld løn.
Læs uddybning af ovenstående i FAQ’ens spørgsmål 3c.

Gratis influenzavaccine til alle ansatte i Gentofte Kommune

I lyset af situationen med Covid-19 bliver det i år ekstra vigtigt, at minimere risikoen for at blive ramt af influenza. Staten tilbyder derfor gratis influenzavaccination til personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for et alvorligt forløb ved influenza.
Direktionen har besluttet, at vi i Gentofte Kommune udvider tilbuddet, så alle øvrige ansatte også får mulighed for gratis influenzavaccination i år.
Vi arbejder pt. på at indgå aftaler om selve udførelsen af vaccinationerne. Vi vender tilbage, så snart vi har nærmere information herom.
 

 

29. september 2020

Længere periode med øget hjemmearbejde og aflysning af sociale arrangementer

Perioden med hjemmearbejde, for de som har mulighed herfor, er forlænget til og med d. 18. oktober. Det er fortsat op til den enkelte leder i dialog med sine medarbejdere at vurdere, hvilke opgaver der kræver fysisk tilstedeværelse, og hvilke der kan løses hjemmefra. Regeringen opfordrer til, at der arbejdes mest muligt hjemmefra.

Alle sociale arrangementer skal ligeledes fortsat aflyses frem til foreløbigt d. 18. oktober. Som tidligere nævnt bør vi dog forberede os på, at dette kan komme til at gøre sig gældende i en længere periode.

 

24. september 2020

Justeret praksis i tilfælde af smittede børn

Sundhedsstyrelsen har revideret deres retningslinjer for tilfælde, hvor en medarbejders barn er konstateret smittet med Covid-19 og ikke er gammel nok til at opretholde selvisolation. I sådanne tilfælde er medarbejderen nu nær kontakt i hele smitteperioden, og skal derfor forblive i isolation med sit barn.

Medarbejderen skal have sin første test, når barnet har været symptomfri i 48 timer (eller syv dage efter barnet er konstateret smittet, hvis barnet ikke har symptomer). Når der forelægger et negativt svar på første test, kan medarbejderen igen møde på arbejde, selvom anden test først foretages to dage senere. I perioden mellem første og anden test er det vigtigt med ekstra skærpet opmærksomhed på hygiejne og afstandskrav.

Medarbejderen vil modtage løn i hele isolationsperioden, og arbejdsgiver kan fortsat modtage sygedagpengerefusion fra første fraværsdag.
Informationen er tilføjet FAQ’ens spørgsmål 2c om test og nære kontakter og 3c angående børnepasning.

 

22. september 2020

Opdatering omkring hjemmearbejde og sociale arrangementer

Perioden med hjemmearbejde, for de som har mulighed herfor, er forlænget til og med d. 4. oktober. Det er fortsat op til den enkelte leder i dialog med sine medarbejdere at vurdere, hvilke opgaver der kræver fysisk tilstedeværelse, og hvilke der kan løses hjemmefra. 

Derudover ser vi desværre ind i en tid, hvor vi må aflyse sociale arrangementer. Det gør sig gældende for arrangementer såsom lejrture, fællesspisning og sociale arrangementer på arbejdspladsen. Aflysningerne gælder i første omgang til og med d. 4. oktober. Vi bør dog forberede os på, at dette kan komme til at gøre sig gældende i en længere periode. Vi holder jer naturligvis opdateret, så snart vi ved mere herom.

Med venlig hilsen

Direktionen

 

16. september 2020

Perioden med øget hjemmearbejde forlænges

På gårddagens pressemøde blev det meddelt, at tiltagene fra d. 7. september forlænges til 1. oktober. Det betyder, at perioden med øget hjemmearbejde forlænges fra d. 22. september frem til d. 1. oktober. I lyset af dette skal den enkelte leder, i dialog med sine medarbejdere, igen vurdere, hvilke opgaver der kræver fysisk tilstedeværelse, og hvilke der kan løses hjemmefra.

Øvrige tiltag fra den 7. september, som eksempelvis forsamlingsforbuddet på pt. 50 personer, er ligeledes forlænget til pt. d. 1. oktober.

 

11. september 2020

Uddybende vejledning om møder og arrangementer

Vi har udarbejdet en uddybende vejledning om de forholdsregler, der som udgangspunkt gælder for afviklingen af arrangementer og større møder. Der skal i alle tilfælde ske en konkret vurdering af det enkelte arrangement og møde, så det sikres, at de lever op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Hvis I er i tvivl, om et større arrangement bør gennemføres, opfordrer vi til, at den konkrete sag drøftes med den relevante chef eller direktør.

Overordnet skelnes der mellem møder og lignende, som er en del af de vanlige arbejdsrutiner og drift, kontra større begivenheder og arrangementer, som er åbne for offentligheden. De konkrete anbefalinger finder I i FAQ’ens spørgsmål 1e og 1f. 

Arbejdsmiljø på hjemmearbejdspladser

Flere medarbejdere i primært administrative funktioner arbejder igen i større omfang hjemmefra. Derfor opfordrer vi alle ledere og AMR’ere til at gå i dialog med disse medarbejdere for at sikre et sundt arbejdsmiljø også derhjemme.

Vi har desuden indgået en aftale med Arbejdsmiljøcenteret, så medarbejdere kan få konkret ergonomisk vejledning af ergoterapeut Karina Haasum. Der er telefonisk vejledningstid fredag d. 18/9 og tirsdag d. 22/9 mellem kl. 9-11 på tlf. 30 94 27 81. Karina opfordrer til, at man evt. sender en mail med vejledningsønsker forud for samtalen på kha@amcenteret.dk. Det er desværre ikke muligt at få telefonisk vejledning før. Vi ser dog ind i en tid, med generelt øget omfang af hjemmearbejde, hvorfor vi opfordrer til, at I gør jeres medarbejdere opmærksomme på tilbuddet.

Læs også vejledninger med gode råd til fysisk og psykisk arbejdsmiljø på hjemmearbejdspladsen. Endeligt kan I finde Arbejdstilsynets råd ifm. hjemmearbejde her.

Vi opfordrer generelt til, at ledere, AMR’ere og medarbejdere sammen forsøger at finde gode og pragmatiske løsninger for alle parter.

 

9. september 2020

Spørgsmål og svar er tilpasset den nye situation

Vi gør opmærksom på, at FAQ'en er blevet opdateret jf. gårsdagens nye udmeldinger om bl.a. øget hjemmearbejde for flere medarbejdere. Flere punkter er derfor justeret, og vi opfordrer til, at alle orienterer sig i den reviderede version på siden her - og lader opfordringen gå videre til jeres medarbejdere.

Spørgsmål om testprocedure

Vi har modtaget flere spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig til medarbejdere, som skal hjem for at afvente test og svar, fordi de fx er "nær kontakt" til en smittet. I den forbindelse henviser vi til spørgsmål 2c i FAQ'en, som beskriver, hvordan man skal forholde sig til testproceduren.

Der er desuden tilføjet en præcisering af, hvilket tidsinterval der er afgørende for, om man er "nær kontakt" sammenholdt med kriterierne for kontakten. Læs uddybning og præcisering i FAQ'ens spørgsmål 2c.

 

8. september 2020

Nyt fra direktionen vedr. Covid-19

 

Sundhedsmyndighederne udpegede i går Gentofte Kommune som en af 18 kommuner, der er omfattet af en række ekstraordinære midlertidige tiltag – foreløbigt gældende til tirsdag den 22. september 2020.

 

Gentofte Kommune ligger pt. på et middel niveau i forhold til antal smittede. Vi er imidlertid en del af Hovedstadsområdet, hvor smittetrykket generelt er højt, hvorfor myndighederne også har udpeget Gentofte til at være omfattet af de ekstraordinære tiltag.

 

Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om en fornyet nedlukning eller om at genindføre nødberedskaber.

 

Det vi gør de næste 14 dage – i forlængelse af myndighedernes udmelding i går - er blandt andet:

 • Det er aftalt, at ca. 500 medarbejdere, der kan løse deres opgaver hjemmefra og på digitale platforme, arbejder hjemmefra. Det gælder fx medarbejdere i administrative funktioner.

 • Forsamlingsforbuddet i det offentlige rum sænkes til max 50 personer – det betyder at en række arrangementer udskydes, aflyses eller ændres.

 • Alle sociale arrangementer på folkeskoler, klubber og GFO enten udskydes eller aflyses i perioden den 8. september – 22. september.

 • Skaterparken Jägers, som besøges af mange unge fra Storkøbenhavn, lukkes i perioden.

 • Vi koordinerer løbende med Nordsjællands Politi vedr. eventuelle ’hotspots’, der måtte opstå.

 • Vi har fortsat fokus på opsøgende smitteforebyggelse på de sociale områder.

 • Vi er i dialog med detailhandlen for at sikre, at de er opmærksomme på de nye skærpede krav til antal kunder i butikkerne og til deres ansvar for at håndhæve hygiejnekravene.

 • Vi er ligeledes i tæt kontakt med ungdomsuddannelserne i kommunen og samarbejder løbende med disse om at forebygge smittespredning. 

Læs den fulde udmelding fra Sundheds- og Ældreministeriet her

Med venlig hilsen

Direktionen

 

7. september 2020

Nye ekstraordinære tiltag vedr. Covid-19

 

Sundhedsmyndighederne har på et ekstraordinært møde i dag foretaget en ny samlet vurdering af smittesituationen med særligt fokus på visse kommuner i Københavnsområdet og Odense, hvor der på det seneste er set forhøjet smitte med COVID-19. For at sikre en effektiv smitteinddæmning er Gentofte og 17 andre kommuner omfattet af en række ekstraordinære midlertidige tiltag – foreløbigt gældende til tirsdag den 22. september 2020.

 

Tiltagene indebærer blandt andet, at forsamlingsforbuddet på 100 personer sænkes til 50, og der opfordres til hjemmearbejde i videst mulig omfang på både offentlig og private arbejdspladser. Du kan læse hele Sundheds- og Ældreministeriets udmelding her

 

Kommunerne er forsat forpligtet til at løse alle lovpligtige opgaver. Der er således ifølge KL ikke tale om, at vi skal genindføre nødberedskaber, eller at lovgivning på visse områder er sat ud af kraft. Dvs. skoler, dagtilbud, hjemmepleje, jobcentre, borgerservice mv. skal fortsat løse deres opgaver – i fuldt omfang – i henhold til lovgivningen.

 

Krisestaben i Gentofte Kommune har været samlet i eftermiddag. Ledelsen arbejder pt. med konkret at vurdere, hvilke opgaver/funktioner, der kan løses af medarbejdere hjemmefra. De berørte medarbejdere vil få information fra deres leder/chef hurtigst muligt i løbet af i morgen, tirsdag.

 

Direktionen

 

21. august 2020

Spørgsmål om børnepasning

Mulighederne for børnepasning, hvis ens barn sendes hjem fra fx skole, dagtilbud mv. pga. coronavirus, følger samme principper som under nedlukningen før sommerferien. Det vil sige, at hvis barnet bliver sendt hjem pga. symptomer, gælder de vanlige regler om barnets 1. og 2. sygedag. Hvis barnet hjemsendes uden symptomer, skal vi som arbejdsplads fortsat udvise fleksibilitet til at afvikle eksempelvis flextid, ferie eller anden frihed i det omfang det er muligt. Informationen er igen tilføjet til FAQ’en og uddybes i spørgsmål 3b. 

Registrering af arbejdstid ifm. coronatest

 Hvis man sendes hjem fra sit arbejde, fordi der er behov for at blive testet og afvente testsvar jf. sundhedsmyndighedernes retningslinjer, arbejder man enten hjemmefra eller registreres som ”Tjenestefri med løn”, hvis hjemmearbejde ikke er muligt. Vi henviser til, at I orienterer jer i FAQ’ens spørgsmål 2c, hvor det er beskrevet, hvornår man skal blive testet. I spørgsmål 3d er det desuden forklaret, hvordan corona relateret fravær registreres korrekt. 

 

12. august 2020 

Vi skal fortsat løfte ansvaret for Corona i fællesskab

De seneste ugers udvikling i blandt andre Århus, Ringsted og Silkeborg kommuner er en påmindelse om, at Covid-19 stadig er til stede i blandt os. I Gentofte Kommune ligger vi heldigvis fortsat på et stabilt og fornuftigt niveau, men som vi ser flere steder, kan situationen hurtigt ændre karakter.

Myndighederne har senest anbefalet brug af mundbind ved fx trængsel i den kollektive trafik eller længerevarende rejser i fx bus og tog. Vi opfordrer fortsat til, at alle ansatte i Gentofte Kommune følger myndighedernes anbefalinger. Derfor stiller vi også mundbind til rådighed for de ansatte, som måtte have behov for at anvende kollektiv trafik under arbejdstiden – fx ifm. transport til møder og kursusaktiviteter. Ledere tilknyttet rådhuset skal henvende sig i Intern Service, hvis de eller deres medarbejdere har behov for et mundbind i denne forbindelse. Ledere på lokale institutioner mv. skal kontakte hygiejnesygeplejersken Bettina Slott (besl@gentofte.dk), hvis de eller deres medarbejdere skal rekvirere et mundbind ifm. transport under arbejdstiden. Informationen er ligeledes tilføjet FAQ'ens spørgsmål 1d.

I takt med at vi nyder en langt mere normaliseret hverdag, er det ekstra vigtigt, at vi fastholder de gode vaner, der kan hjælpe os til fortsat at holde virussen på afstand.

Helt konkret opfordrer vi til at følge disse syv råd:

 1. Hold fortsat mindst 1 meters afstand og indret mødelokaler mv. herefter

 2. Sprit hænder, når du kommer ind i et nyt lokale og ifm. berøring af fælles kontaktflader

 3. Brug jævnligt spritswaps til ekstra rengøring af tastatur mv.

 4. Bliv hjemme og bliv testet, hvis du er syg

 5. Undgå i videst muligt omfang offentlig transport i myldretiden

 6. Fortsæt med hjemmearbejde, i det omfang opgaven tillader

 7. Husk at respektere de lokale anvisninger, eksempelvis i mødelokaler, printrum og i rådhusets kantine, samt markeringer for sprit og afstand

 

Endeligt vil vi gerne gentage opfordringen til at bidrage til at bremse smittespredningen ved at downloade Sundheds- og ældreministeriets app ”Smitte|stop”. Den kan give besked, hvis man har været tæt på en smittet, og man kan angive, hvis man selv er smittet, så andre i nærheden får besked. Appen opererer med fuld anonymitet, anvender bluetooth frem for gps og opbevarer ikke data om den enkelte.

Med venlig hilsen

Direktionen

 

24. juni 2020

Præcisering af rejsevejledningen for ”egen ødegård og lignende”

Vi har modtaget flere spørgsmål vedrørende fortolkningen af, at man undtagelsesvist må rejse til ”egen ødegård eller lignende” i orange lande. Vi har været i dialog med Udenrigsministeriet herom, og ifølge deres fortolkning skal medarbejderen være indehaver/medindehaver af stedet, hvis undtagelsen skal være gældende for den pågældende medarbejder.
Vi har tilføjet præciseringen i FAQ’ens spørgsmål 3a.


22. juni 2020

Opdatering vedrørende rejseplanlægning

KL har præciseret, at der med opdateringen af rejsevejledningerne d. 27. juni vil følge en ”særlig nordisk mekanisme”, som gør det muligt at rejse til udvalgte regioner. Det vil også være muligt, at rejse til egen ødegård eller lignende, og der vil i disse tilfælde ikke være krav om efterfølgende karantæne.

Det er desuden præciseret, hvordan man skal forholde sig, hvis man opholder sig i et land, som ændrer status fra gul til orange under ens ophold.

FAQ’ens spørgsmål 3a er opdateret herom.

18. juni 2020

Opdatering af rejsevejledninger

Udenrigsministeriet har i dag offentliggjort, at de d. 27. juni vil opdatere deres rejsevejledninger for EU- og Schengenområdet samt UK. De forventer, at opdateringen vil åbne for rejser til alle disse områder, med undtagelse af Portugal og det meste af Sverige, men den endelige liste over hhv. ”gule og orange lande” vil først blive offentliggjort d. 25. juni, og vil herefter blive opdateret ugentligt.

Vi har opdateret FAQ’ens spørgsmål 3a om rejseplanlægning og forventer, at KL snarest vil melde yderligere ud om de ansættelsesretslige konsekvenser ifm. opdateringen. 

Appen ”Smitte|stop” er nu tilgængelig

Sundheds- og ældreministeriet har lanceret en ny app kaldet ”Smitte|stop”. Via appen kan man få besked, hvis man har været tæt på en smittet, og man kan angive, hvis man selv er smittet, så andre i nærheden får besked. Appen opererer med fuld anonymitet, anvender bluetooth frem for gps og opbevarer ikke data om den enkelte.

Det er naturligvis frivilligt, om man vil anvende af appen, men vi vil gerne sende en opfordring til at benytte muligheden, da den kan bidrage til at stoppe smittekæder og understøtte en hurtigere og forsvarlig genåbning.

 

10. juni 2020

Alle offentligt ansatte kan fysisk møde på arbejdspladsen fra mandag d. 15. juni

I mandags startede tredje fase af genåbningen, og i går aftes blev det meddelt, at den nu også omfatter alle offentligt ansatte fra mandag d. 15. juni. Der opfordres fortsat til hjemmearbejde i relevant omfang samt forskudte mødetider.
Vi ser frem til at byde de resterende hjemsendte medarbejdere tilbage på arbejdspladsen fra på mandag. Det er afgørende, at arbejdspladsen er indrettet efter retningslinjerne, inden medarbejderne kan møde fysisk ind, hvilket den lokale ledelse og arbejdsmiljøorganisation har ansvaret for.

Her kan I finde KL’s ”Retningslinjer for ansvarlig genåbning af offentlige kontorarbejdspladser”. Yderligere har vi vedhæftet et powerpoint, som indeholder retningslinjer for genåbningen af rådhuset udarbejdet af rådhus-MED. Disse kan anvendes til inspiration i udarbejdelsen af jeres lokale retningslinjer for genåbningen af øvrige administrative enheder.
FAQ’en er under opdatering ift. genåbningen. I får besked så snart den nye version foreligger.

Præcisering angående karantæneforhold

I gårsdagens CoronaNyt fremgik det, at hvis man rejser mod Udenrigsministeriets anbefalinger og rejsevejledninger, vil den efterfølgende karantæneperiode være uden løn. Dette udgangspunkt gælder fortsat, men det præciseres, at det naturligvis kun gælder for den del af karantænen, som evt. ligger uden for ferieperioden. Informationen om rejseplanlægning og karantæne er desuden flyttet i FAQ’en fra punkt 1b til 3a for at tydeliggøre, at det gør sig gældende for alle ansatte i organisationen.

Endeligt præciseres det, at den enkelte leder lokalt kan vurdere, om det er foreneligt med driften at indgå aftaler om at afvikle yderligere ferie eller anden frihed ifm. karantæneperioden, hvilket i så fald kan aftales lokalt. At karantænen er uden løn, skal derfor forstås således, at den er selvbetalt af medarbejderen. Vi opfordrer dog fortsat til, at alle ansatte følger Udenrigsministeriets anbefalinger og rejsevejledninger. Afslutningsvist vil vi gerne understrege, at anbefalingerne gør sig gældende for alle rejseplaner, uanset om de vedrører sommerferie, weekend eller andre tidspunkter frem til 31. august.

Præciseringen er tilføjet i FAQ’ens spørgsmål 3a.

 

8. juni 2020

Opdatering vedrørende rejsevejledninger og karantæneforhold

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige-rejser frem til 31. august i alle lande undtagen Norge, Tyskland og Island, som det igen er muligt at besøge fra d. 15. juni. De fraråder samtidigt alle rejser til storbyer med mere end 750.000 i alle lande. I Gentofte Kommune opfordrer vi kraftigt til, at alle ansatte følger Udenrigsministeriets anbefalinger og rejsevejledninger – ikke mindst for minimere enhver risiko for at bringe unødig smitte blandt kollegaer eller vores borgere.

Hvis du vælger ikke at følge anbefalingerne og rejsevejledningerne, skal du oplyse din leder om, at du planlægger eller har været på en sådan rejse, hvis den efterfølgende 14 dages karantæneperiode er længere end din resterende ferieperiode. De 14 dages karantæne gør sig gældende uanset ansættelsesområde og vil være uden løn.

Ovenstående information er tilføjet som spørgsmål 1b i FAQ’en.

Personalesamtaler bør fortsat prioriteres højt

I en tid hvor meget udskydes pga. coronasituationen, vil vi gerne opfordre til, at I som ledere fortsat prioriterer personalesamtalerne højt – evt. i virtuelt format for de som fortsat er hjemsendte. Personalesamtaler kan have meget forskellig karakter, men vi opfordrer til, at man afholder dem, man kan – herunder MUS og LUS, som fortsat skal afholdes årligt.

 

26. maj 2020 

Opdatering vedrørende personer i øget risiko

SST har udsendt nye anbefalinger til personer i øget risiko. De fleste medarbejdere der tilhører disse kategorier, vil fortsat kunne møde på arbejde som vanligt. Visse vil dog ud fra en lægelige vurdering være i decideret øget risiko. I disse tilfælde skal arbejdspladsen indrettes efter særlige forholdsregler. Hvis dette ikke er muligt, kan der indgås aftaler om hjemmearbejde eller i yderste tilfælde fraværsmelding. Læs præciseringer og nærmere info i FAQ’ens spørgsmål 1e.
Hvis en person i øget risiko fraværsmeldes af denne grund, blev det d. 20. maj vedtaget, at der kan gives sygedagpengerefusion fra første fraværsdag.

Ny teststrategi og opsporing af nære kontakter

For den aktuelle fase af genåbningen er der anlagt en mere offensiv teststrategi. Nu kan alle borgere derfor selv bestille tid til en COVID-19 test, som finder sted i de hvide testtelte som Testcenter Danmark har sat op, blandt andet flere steder i Hovedstadsområdet. Smittetrykket er bragt ned på et lavt niveau, og det er ifølge sundhedsmyndighederne nu afgørende, at der ikke er skjulte smittelommer, som kan få smitten til at stige igen. Derfor handler den nationale teststrategi om markant øget testning bredt i befolkningen. Denne opfordring vil vi gerne bringe videre til kommunens medarbejdere, så de kan bidrage til smitteopsporingen ved at blive testet, selvom de ikke har symptomer. Det er frivilligt og foregår derfor uden for arbejdstiden. Bestilling af tid til en test for COVID-19 sker via NemID på hjemmesiden www.coronaprover.dk.
Borgere og medarbejdere med symptomer på COVID-19, skal som hidtil henvende sig til egen læge for at blive henvist til test på sygehusene.
Medarbejdere der har været i ”nær kontakt” med en smittet, skal gå hjem fra arbejde og kontakte egen læge med henblik på at blive testet for COVID-19. FAQ’ens spørgsmål 1c er opdateret ift. den nye teststrategi, og det er bl.a. præciseret, hvornår man er ”nær kontakt” og dermed i risiko for at have været udsat for smitte.

Forsamlingsforbuddet gælder ikke på arbejdspladser

Arbejdspladser, der er genåbnet, er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet. Disse arbejdspladser må derfor godt arrangere møder med mere end 10 personer, men Sundhedsstyrelsens retningslinjer om en meters afstand og håndhygiejne skal fortsat følges. Informationen er tilføjet i FAQ’ens spørgsmål 1f.

 

20. maj 2020

Opdatering af FAQ under udarbejdelse

Der er for nyligt kommet flere reviderede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som bl.a. vedrører anbefalinger til personer i øget risiko, teststrategi og smitteopsporing af nære kontakter.

FAQ’en har derfor behov for en større revidering, som vil blive fortaget i starten af næste uge. Indtil da tages den nuværende FAQ ned fra Gentofteplatformen og gentofte.dk, og vi henviser i stedet til ovenstående links samt Sundhedsstyrelsens Corona-site.

Skulle der være behov for yderligere sparring, er I velkomne til at kontakte personalejurist Frederik Blichfeldt (fbl@gentofte.dk) eller HR Chef Signe Rostgaard (siro@gentofte.dk) samt HR Konsulent Nanna Kirk Lauridsen (nku@gentofte.dk).

Den lange vej tilbage

Det er næsten 2½ måned siden, at statsministeren den 11. marts lukkede Danmark og ingen kunne have forudset det langstrakte forløb med Covid-19, vi har været igennem indtil nu. At COVID-19 stadig fylder så meget både i både vores arbejdsliv og privatliv, havde de færreste nok drømt om.

Selv om vi i denne uge kan glæde os over at have taget hul på genåbningens fase 2, er det blevet tydeligt, at der er er lang vej endnu, før Gentofte Kommune fungerer bare nogenlunde som før 11. marts. De store børn er mødt i skole, og både her og for dagtilbud gælder der nye retningslinjer, der gør hverdagen lidt mere normal. Mange idrætsudøvere er ligeledes i gang igen, og vi har eksempelvis åbnet vores kunstgræsbaner til glæde for rigtig mange i kommunen. Hovedbiblioteket låner også bøger ud igen, men må afholde sig fra at afholde arrangementer og events. I næste uge håber vi at åbne bl.a. filialbiblioteker, men fortsat med restriktioner.

Til gengæld er hverdagen stadig præget af forsigtighed på ældreområdet og det sociale område, men man fornemmer en ’ny normal’ hverdag, hvor både medarbejdere og pårørende er ved at vænne sig til tanken om, at der går mange måneder, før disse områder igen kan fungere som før 11. marts.

Mange syntes, at nedlukningen var svær. Det var nyt at skulle holde afstand, at kommunikere og samarbejde på nye måder. Svært at undvære kontakt med borgere – og endnu sværere at måtte afskære børn, unge og gamle fra deres normale og trygge hverdag.

På positivsiden har vi dog oplevet at få nye færdigheder undervejs, og vi har generelt evnet at styre optimalt igennem krisen og finde gode og tålelige løsninger undervejs. Men vi er hæmmet af, at ministerier og styrelser meget sent får færdiggjort de bekendtgørelser og anbefalinger, som bestemmer, hvordan vi kan genåbne. Både Gentofte Kommune og KL presser på for at sikre os tid til at gøre tingene ordentligt, og vi klarer det trods de svære vilkår.

Som bekendt sker åbningen i faser og gradvist. Nogle medarbejdere er derfor stadig en del af et nød- eller kriseberedskab. Andre mærker en gradvis normalisering. Og andre igen mærker ensomheden i kun at ses på Skype og er frustrerede over stadig ikke at have udsigt til at kunne møde fysisk op på arbejde –  det gælder eksempelvis de mange medarbejdere på rådhuset.

Vi er sikre på, at gensynsglæden er meget stor på de arbejdspladser, der åbner i disse dage. Men vi ved også, at genåbningen kan være lige så udfordrende og fuld af dilemmaer som lukningen. Derfor er der behov for, at vi går til hinanden med nysgerrighed og forståelse for, at vi reagerer forskelligt på de nye vilkår.

Og til jer, der stadig ikke ved, hvornår I fysisk kan vende tilbage til jeres arbejdspladser:  I er ikke glemt, selv om I typisk ikke er dem, der får den største (medie)opmærksomhed i disse coronatider. Vi glæder os til et snarligt gensyn.

Med venlig hilsen

Hans Toft             Torben Frølich

Borgmester          Kommunaldirektør

 

Nyt om anviste medarbejdere

 

Vi nærmer os på flere områder en mere normaliseret hverdag. Det betyder fx, at hverdagen på skoler og dagtilbud i mindre grad vil bære præg af de afstandskrav, som har skabt en stor del af anvisningsbehovet. Normaliseringen betyder også, at der er behov for at få de anviste medarbejdere, som kan løse opgaver i deres oprindelige funktion, tilbage til deres enheder.

 

Direktionen har derfor truffet en beslutning om at trække alle de anviste medarbejdere, som har mulighed for at udføre opgaver i deres egen enhed, tilbage til deres normale enheder. Tilbagetrækningen træder i kraft fra onsdag den 20. maj, som derfor er sidste dag, anviste medarbejdere møder på deres anvisningssted. Der vil dog være få medarbejdergrupper, fx personale fra kantinen og Kildeskovshallen, der endnu ikke har mulighed for at løse opgaver i egen enhed, og som fortsat vil stå til rådighed for anvisning indtil 31. maj 2020.

Plejeboligområdet er fortsat i mindre grad normaliseret. De få medarbejdergrupper, der fortsat vil være anvist, vil derfor forblive eller blive tilknyttet plejeboliger.

 


11. maj 2020

Genåbning – fase 2

 

Torsdag den 7. maj kom de første udmeldinger fra regeringen vedr.  fase 2 i genåbningen af Danmark.

 

Indtil du som medarbejder modtager information vedr. eventuelle ændringer fra sin leder, skal du fortsætte med at arbejde på samme sted som nu. Dette gælder, indtil vi har haft lejlighed til at planlægge fase 2 i genåbningen, så den sker sundhedsmæssigt forsvarligt.

 

Det betyder, at hvis man:

 • er anvist, skal man som nu møde op på den arbejdsplads, som man er anvist til

 • arbejder hjemmefra, skal man fortsætte med at arbejde hjemmefra

 • arbejder i en kritisk funktion eller i en anden ’åben’ funktion, skal man møde op på samme måde som hidtil.

 

5. maj 2020

Opdatering af anbefalinger til ”personer i øget risiko”

Sundhedsstyrelsen har fået yderligere viden og derfor opdateret deres retningslinje og anbefalinger vedrørende personer i øget risiko. De har bl.a. ændret retorikken fra ”særlige risikogrupper” til ”personer i øget risiko” samt lempet på, hvornår man er ”person i øget risiko”. Det understreges, at man som udgangspunkt kan møde på arbejde, selvom man er i øget risiko, eller bor i husstand med en der er. Hvis medarbejderen alligevel mener, at vedkommende ikke kan møde på arbejde, skal der fremvises en lægeerklæring, der understøtter dette. FAQ'en er tilpasset den nye retningslinje i spørgsmål 1g.

  

1. maj 2020

Arbejdstilsynet åbner gradvist for tilsynsbesøg igen

Arbejdstilsynet har under nedlukningen haft indstillet deres tilsynsbesøg. I forbindelse med den gradvise genåbning er de begyndt at genoptage flere af deres tilsynsbesøg - bl.a. i Park og Vej. Besøgene vil fremadrettet også kunne omfatte skoler og dagtilbud.

 

Tilsynene vil være tilpasset den særlige situation, som arbejdspladserne står i og være målrettet forebyggelse af smittespredning og ulykker. Der vil som udgangspunkt ikke blive givet afgørelser om formelle overtrædelser af arbejdsmiljøloven om fx APV og arbejdsmiljøorganisation. Et evt. tilsyn bliver så vidt muligt gennemført udendørs og efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger om god hygiejne og afstand.

 

30. april 2020

Coronakrisen kan gøre os klogere

De seneste mange uger har vores organisation på alle niveauer hurtigt og effektivt formået at omstille sig til nye vilkår. Coronakrisen har givet os et meget imponerende indblik i, hvordan vi på kort tid kan finde nye løsninger, og hvordan samarbejdet og kommunikationen med borgerne kan håndteres fantastisk flot, selv om tidligere rutiner og arbejdsgange er vendt på hovedet.

 

Det gælder medarbejdere på plejehjem, der både har skullet give deres beboere en anderledes omsorg end normalt og finde løsninger, så beboere og pårørende kan ses uden at bryde sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Det gælder for skoler og dagtilbud, der først skulle lukke helt, men klare nødundervisning og nødpasning, for senere at skulle åbne for de mindste børn. Det gælder medarbejdere, der hurtigt har skullet sørge for ny skiltning, afspærringer, værnemidler, ekstra håndvaske mv. Det gælder de mange kolleger, der er blevet anvist til andre job og opgaver end normalt. Og det gælder alle dem, der har løst opgaver hjemmefra og fundet nye måder at være i dialog med kolleger, borgere og samarbejdspartnere.

 

Coronakrisen har medført nye nødvendige samarbejder på tværs – og at mange af os har lært nye kolleger og andre kommunale arbejdspladser at kende. Vi eksperimenterer med nye virtuelle arbejdsformer og sætter initiativer i gang langt hurtigere, end vi typisk ville gøre under normale omstændigheder.

 

Coronakrisen har gjort det nødvendigt for os at handle hurtigt og effektivt. Vi tænker os grundigt om, men der har ikke været tid til langvarige forsøg og 100 procents perfektion. Tankevækkende er det, at langt hovedparten af det, vi har gjort, er gået over al forventning. Og der, hvor vi har begået fejl, har vi hurtigt justeret og ændret kurs.

 

Er alt rosenrødt og uden omkostninger? Bestemt nej. Er krisen svær og slidsom? Ja i allerhøjeste grad. Det anderkender vi fuldt ud. Det på trods, kan vi lære meget af krisen, og vi har formentlig stadig meget at lære endnu.

 

Sammen har vi en forpligtelse til at blive så kloge som muligt af krisen. Derfor er det også helt afgørende, at vi som organisation får samlet op på de mange erfaringer, vi gør os.  Dels for at sikre trivsel og et godt arbejdsmiljø på de enkelte arbejdspladser fremadrettet. Dels så vi ikke glemmer at dele de mange gode løsninger, vi har formået at udvikle, og som måske indeholder et potentiale også for fremtiden. Dette vil vi sikre sker ’på den anden side’, når der er mere ro til det.

 

Allerede nu kan du læse en række portrætter af medarbejdere i Gentofte Kommune, der deler deres tanker om deres arbejdsliv under coronakrisen. Der lægges et nyt portræt op hver dag på forsiden af Gentofte Platformen – og de kan alle læses her

 

Med venlig hilsen

 

Hans Toft                                       Torben Frølich

Borgmester                                   Kommunaldirektør

 

27. april 2020

Nu registreres fravær kun ét sted

Som nævnt i CoronaNyt torsdag d. 23. april har KMD fra i dag lanceret en løsning, så fravær kun registreres ét sted gennem enten ”Rollebaseret indgang” eller ”Vagtplan”. Se uddybning og præcisering af registrering af fravær i FAQ’ens spørgsmål 3c.

Opdatering af retningslinjer for testprocedure ved smitteudbrud lukkede institutioner

SST har over weekenden opdateret deres Vejledning for forebyggelse af smitte med Covid-19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner. Det er bl.a. præciseret, at ved mistanke om smitte hos en borger eller medarbejder skal den pågældende borger/medarbejder straks isoleres/sendes hjem, og øvrige beboere/personale bør testes inden for 24 timer, fra der er konstateret smitte. Præciseringen fremgår af FAQ’ens spørgsmål 1c.

24. april 2020

Opdatering vedrørende ansatte der bor i husstand med en smittet

Hvis man bor i husstand med en person, som har fået konstateret covid-19, skal man kun møde på arbejde, hvis det er muligt for den smittede at opretholde selvisolation i hjemmet. Muligheden for dette skal afklares med den læge, der giver beskeden om testresultatet. Det er nu også muligt at blive testet, hvis man bor i husstand med en, der har konstateret Covid-19. Tilføjelsen fremgår af FAQ'ens spørrgsmål 1a og 1c. 

23. april 2020

Opdateret vejledning om arbejdsskader ifm. Covid-19 

 Beskæftigelsesministeriet har udstedt en ny vejledning om vurdering af arbejdsskader ifm. Covid-19. Det præciseres bl.a., at der kan være tale om en arbejdsulykke, hvis smitten er opstået efter én konkret hændelse på arbejdet, eller efter man har været udsat for smitterisiko i en kort periode op til max. 5 dage ifm. ens arbejde. Hvis smitten derimod formodes at være sket, efter man har været udsat for smitterisiko over mere end 5 dage, kan der i stedet være tale om en erhvervssygdom. Læs uddybning og yderligere præcisering i FAQ'ens spørgsmål 3d. 

 

Indberetning af covid-19-relateret fravær i forbindelse med dagpengerefusion

KMD har nu lanceret en løsning i de nuværende systemer, som skal anvendes til registrering af covid-19-relateret fravær. Fra mandag den 27. april 2020, skal dette fravær derfor registreres i Rollebaseret Indgang/Vagtplan.

Det betyder samtidig, at I fra mandag den 27. april 2020, ikke skal registrere nye indberetninger i systemet under Sundhedsberedskabet på Platformen. Medarbejdere med første fraværsdag fra mandag den 27. april 2020 og fremadrettet, skal indberettes i Rollebaseret Indgang/Vagtplan.

Vejledningerne for indberetning kan findes her:

Medarbejdere, som har første fraværsdag i perioden 27. februar 2020 – 26. april 2020 (begge dage inkl.), skal være registreret i systemet under Sundhedsberedskabet på Platformen senest tirsdag den 28. april 2020. Løn og Personale vil efterfølgende ændre registreringerne i perioden, så de stemmer overens med KMD-løsningen.

Har I spørgsmål, eller er i tvivl om noget, er I velkommen til at kontakte jeres lønkonsulent.

Ny bestillingsformular til værnemidler

Vi har nu gjort det nemmere for dig at anmode om værnemidler.

Fremover skal du ikke længere ringe eller skrive til kommunens hygiejnekonsulent, for at bede om værnemidler, men udfylde en anmodning.

Mere information findes på Gentofte Platform under Covid-19.

 

21. april 2020

Vilkår for medarbejdere der bliver anvist til andre arbejdsfunktioner pga. Covid-19

Lige nu har vi rigtig mange medarbejdere, der hjælper til på områder uden for deres normale fagområde, for at få løst de helt nødvendige opgaver i de kritiske funktioner og i forbindelse med genåbningen af skoler og dagtilbud. Pt. er 223 medarbejdere anviste til opgaver af praktisk eller social karakter på disse områder. Alle spørgsmål om fx. opgaver, fravær og frihed mv. skal stilles til den nye modtagende leder. I FAQ’en fremgår de generelle rettigheder og pligter for medarbejdere og ledere ifm. Covid-19. Denne kan genlæses her på siden.

 

18. april 2020

Status efter påske: Vi åbner op - men intet er normalt

Kære alle

 

I denne uge kunne 1.000 medarbejdere igen møde op på vores skoler og dagtilbud, som takket være en kæmpe indsats kunne tage i mod de mindste børn. Forud for åbningen lå et flot samarbejde mellem skoler, institutioner, forvaltning, faglige organisationer og forældrebestyrelser – og mange timers planlægning og klargøring.  Det er imponerende, at samtlige skoler og langt hovedparten af dagtilbud var klar på dag ét – ikke mindst når man tænker på, hvor radikalt dagligdagen er ændret for at kunne efterleve de sundhedsfaglige krav til afstand og hygiejne.

I er fortsat mange, der arbejder intensivt på at få så meget skoledag og så meget pasning for det enkelte barn som muligt. Det kræver kreativitet at udnytte arealerne – og det kræver eksempelvis også, at der opsættes ekstra håndvaske, og at det hele tiden sikres, at skoler og dagtilbud har de rette mængder håndsprit og afvaskningssprit til rådighed. Alt dette samtidig med, at børnene i de store klasser også skal nødundervises hjemme, og der skal sikres nødpasning af hensyn til forældre i kritiske funktioner.

Næsten alle skolebørn er i den forgangne uge mødt i skole. Over halvdelen af forældre til børn i dagtilbud valgte imidlertid at holde deres børn hjemme, hvilket har mindsket presset på deres institution. Vi ved også, at de kommende uger bliver meget pressede, når flere har behov for pasning. Derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at sikre flere medarbejdere til skoler og dagtilbud, og samtidig også til sundheds- og plejeområdet, der fortsat også har brug for hjælp.

Den store gruppe pædagoger, der de seneste uger på frivillig basis med succes har hjulpet på især plejehjemmene, er nu tilbage i deres eget arbejde. Vi har derfor anvist andre faggrupper til at hjælpe i den ekstraordinære situation på sundheds- og plejeområdet samt til dagtilbud og skoler.

52 medarbejdere er anvist til hjemmeplejen – det gælder biblioteksassistenter, kantinemedarbejdere fra rådhuskantinen samt tandplejere, tandklinikassistenter og enkelte tandlæger. 60 medarbejdere er anvist til skoler – det gælder psykologer, logopæder, personalet fra unges frie tid samt enkelte vejledere fra ungdomsskolen. Herudover bliver 60 medarbejdere fra andre medarbejdergrupper, der har meldt sig til kommunens jobbank, allokeret til dagtilbudsområdet. Arbejdsopgaverne har praktisk eller social karakter såsom anretning af mad og drikke, afspritning af legetøj og kontaktflader samt hjælp til at sikre afstand mellem hinanden.

Ældreområdet og vores sociale institutioner finder vi de grupper, som er mest udsat for corona. Disse funktioner har været under pres under hele coronakrisen, blandt andet fordi pårørende ikke kan besøge deres familiemedlemmer.

I over halvdelen af landets kommuner er coronasmitten kommet ind bag murene på plejehjem og i hjemmeplejen – og nogle steder med alvorlige konsekvenser for især borgere og beboerne. I Gentofte går vi desværre ikke længere fri. På plejehjemmet Salem er syv beboere og to medarbejdere i skrivende stund i isolation efter, at de er blevet konstateret smittet med COVID-19. Alle øvrige beboere og medarbejdere er i gang med at blive testet. Både Salem, plejehjemslægen og Gentofte Kommune er løbende i tæt kontakt med sundhedsmyndighederne og følger naturligvis deres anvisninger meget nøje – og har fortsat en meget skærpet opmærksomhed på at forebygge smitte og på symptomer – både hos beboere og medarbejdere.

Der er sket ufattelig meget den seneste måned: For lidt over fire uger siden blev ca. 1200 medarbejdere hjemsendt uden opgaver – nu er tallet nede på godt 100. Vores arbejdsdag og rammer er dog stadig meget anderledes. Mange arbejder fortsat hjemme og på afstand af borgerne. Og mange har opgaver, som er atypiske fra, hvad de plejer, og som måske endda ligger uden for det normale arbejdsområde.

Vi er opmærksomme på, at det nye kan være svært og måske også komme ubelejligt. Vi håber dog, at vi efter coronakrisen kan få øje på ting, vi har lært om os selv og om hinanden, og som kan gøre vores arbejdspladser og arbejdsfællesskaber endnu bedre og endnu mere robuste.

Vi håber, I vil fortsætte med at hjælpe hinanden og borgerne på flotteste vis, som vi har set den seneste måned. Tak for den fleksibilitet og det konstruktive samarbejde, som vi møder på alle niveauer i Gentofte.

Med venlig hilsen

Hans Toft                                       Torben Frølich

Borgmester                                   Kommunaldirektør

 

17. april 2020 

Muligheder i tilfælde af barn syg med coronavirus 

Hvis ens barn er syg gælder de eksisterende regler om barnets 1. og 2. sygedag. Hvis barnet er syg i længere periode pga. smitte med coronavirus, opfordrer vi til, at leder og medarbejder forsøger at finde en løsning med fx hjemmearbejde, afspadsering, omsorgsdage eller afvikling af ferie. Hvis dette ikke er en mulighed for medarbejderen, kan der gives tjenestefri uden løn i perioden. Informationen er tilføjet FAQ’ens spørgsmål 3b.

 

Coronavirus kan i visse tilfælde være en arbejdsskade

Som vi tidligere har adviseret kan coronavirus være en arbejdsskade. Læs mere herom i FAQ’ens spørgsmål 3d.

Mulighed for at TR fortsætter uden nyvalg

KL og Forhandlingsfælleskabet har indgået aftale om at, hvis organisationerne på grund af COVID-19 er forhindret i at foretage nyvalg af tillidsrepræsentanter, kan der ses bort fra valgperiodens ophør. Det betyder, at selvom en tillidsrepræsentant er anmeldt for en bestemt periode, dvs. at organisationen i anmeldelsen har angivet en stopdato, så vil den hidtil valgte tillidsrepræsentant fortsat fungere i hvervet og fastholde sit funktionstillæg samt sin opsigelsesbeskyttelse, og at det indtil videre er gældende indtil den 31. maj 2020.

 

14. april 2020

Akut behov for jeres hjælp til praktiske og sociale opgaver på plejecentre, skoler og dagtilbud

For at løse de aktuelle opgaver på både pleje- og sundhedsområdet og på dagtilbuds- og skoleområdet er der nu i allerhøjeste grad behov for at stå sammen og løfte i flok. Vi appellerer derfor til, at alle sunde og raske medarbejdere, som fortsat er hjemsendte, tager stilling til, om de har mulighed for at give en hånd med.

Indtil nu har flere pædagoger hjulpet til med praktiske og sociale opgaver på pleje- og sundhedsområdet, hvor der har været behov for en ekstra hånd under corona-situationen. De har fx hjulpet med at anrette mad og dække bord, hjulpet beboere med kontakt til pårørende eller praktiske opgaver såsom afspritning. Det har været en super god og nødvendig hjælp, for at personalet på pleje- og sundhedsområdet fortsat har kunne løfte deres primære opgaver.

Skoler og dagtilbud arbejder lige nu med at genåbne fra i morgen – 15. april – under hensyn til de mange krav fra Sundhedsstyrelsen. Pædagogerne er derfor tilbage fra de midlertidige opgaver på pleje- og sundhedsområdet for at kunne varetage deres eget job. Vi har derfor akut behov for, at andre medarbejdere nu vil bidrage til at løfte de ekstraordinære opgaver, vi står med. Samtidigt betyder genåbningen af dagtilbud og skoler, at der er behov for ekstra hænder til fx at sikre afstand mellem børnene, hjælpe med at afspritte legetøj eller andre praktiske opgaver.

Vi opfordrer derfor til, at du som leder tager en dialog med dine medarbejdere om, hvor meget af medarbejderens arbejdstid der kan frigives ved at omprioritere opgaver mv. - der er som minimum behov for 15 timer pr. medarbejder. Den arbejdstid, der vurderes at være til rådighed, håber vi, medarbejderen vil bidrage med i ovennævnte nødvendige funktioner. Der er som udgangspunkt behov for, at man kan hjælpe hurtigst muligt og frem til 10. maj inden for rammerne af ens normale arbejdstid og løn. Medarbejdere, der melder sig, vil naturligvis få relevant digitalt hygiejnekursus og lokal oplæring. Medarbejderen kan efter aftale med nærmeste leder melde sig til Gentofte kommunes Jobbank via dette link

 

12. april 2020

Afklaring gennem egen læge

I forbindelse med den gradvise genåbning, kan nogle medarbejdere være i tvivl om, om det er forsvarligt for dem at møde på arbejde, hvis de fx tilhører en særlig risikogruppe, bor i husstand med andre som er i særlig risikogruppe eller har andre konkrete tvivlspørgsmål.

I så fald skal medarbejderen først kontakte sin egen læge, med henblik på en vurdering og evt. lægeerklæring. Herefter kan medarbejder og leder indgå i en dialog i forhold til mulige aftaler for den enkelte. Dette er uddybet i FAQ'ens spørgsmål 1f og 1g. 
 

Udvidede testmuligheder

Mulighederne for at blive testet, hvis man har milde symptomer, er blevet udvidet. Det er nu også muligt at blive indstillet til test gennem egen læge, hvis man har milde symptomer og bor sammen med en person i særlig risikogruppe, eller har haft kontakt med en person, der er bekræftet smittet med coronavirus.

 

Det gælder både for medarbejdere, der skal møde på arbejde, og de som er hjemsendte. Informationen fremgår ad FAQ'ens spørgsmål 1c.

 

 

8. april 2020

 

God påske fra Hans Toft og Torben Frølich

 
Kære alle

Mandag aften kom den længe ventede udmelding fra statsministeren om en gradvis, forsigtig åbning af Danmark.  Regeringens åbningsplan betyder, at en del af kommunens medarbejdere fortsat skal være hjemsendt til den 10. maj, mens andre allerede efter påske skal finde sig til rette i en ny hverdag, der langt fra vil ligne den, vi kendte før corona-krisen.

Medarbejderne på vores skoler og dagtilbud skal modtage de mindste børn fra 0 år og op til 5. klasse fra onsdag den 15. april. Hvordan dette helt konkret kommer til at foregå, arbejdes der lige nu intensivt på. Ud over at skabe en god og meningsfuld hverdag for børnene, skal det ske på en tryg og sikker måde – og det betyder, at de 11 skoler og Søgårdsskolen samt de 44 dagtilbud skal leve op til en lang række krav og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om hygiejne, rengøring, afstand mv.

Det er tvingende nødvendigt, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer overholdes, hvis vi fortsat skal begrænse smitten med COVID-19.  Det er ikke en nem opgave. Derfor vil vi gerne sende et signal til alle medarbejdere på skolerne og i dagtilbud om, at vi har stor forståelse for, også politisk, at de rammer og vilkår, som vi nu har fået, gør mange ting rigtigt svært. Vi skal genåbne så godt, som det er som muligt, men ikke knække halsen på at forsøge at genindføre 'den almindelige hverdag'.  Der vil være behov for lokale løsninger, hvor vi fx i tilrettelæggelsen af åbningstider og skoledag, tager hensyn til, hvad lokaler, uderum, personaleressourcer mv. muliggør.

Sidst I hørte fra os, kunne vi fortælle, at 45 medarbejdere fra dagtilbudsområdet, hjalp til på vores plejehjem med sociale og praktiske opgaver. De medarbejdere skal naturligvis tilbage til dagtilbudsområdet igen. Hvis du er hjemsendt frem til 10. maj og kan se, at opgaverne begynder at tynde ud, vil vi derfor opfordre dig til at tale med din leder om muligheden for at tilmelde dig vores internt jobbank og hjælpe med eksempelvis gåture, sang, højtlæsning og anden social samvær – og også praktiske opgaver som fx afspritning.

I sidste uge gav sundhedsmyndighederne mulighed for, at vi igen – med adgangsregulering – kunne åbne Genbrugsstationen for private. For at reducere antallet af besøgende, besluttede Affald og Genbrug at etablere en midlertidig plads til haveaffald på parkeringsarealet over for Gentoftehallen. Det var godt tænkt og har været med til at reducere ventetiden og kødannelsen. Der er ekstra medarbejdere til stede på pladsen for at guide borgerne og sikre, at der ikke er for mange på pladsen samtidig, og åbning er forløbet rigtig godt. For at sikre en mere effektiv aflevering af affald for de erhvervsdrivende har genbrugsstationen udvidet åbningstiden til også at være fra kl. 7-8 på hverdage, hvor der kun er adgang for erhverv.

Mange af jer har allerede nu påskeferie. Andre glæder sig til at få det. Nogle er i øjeblikket på overarbejde. Mens andre igen har det svært med at måtte blive hjemme uden kunne løse de normale opgaver.  Til jer alle skal lyde en rigtig god påske. Vi håber, I får nogle gode dage, også med mulighed for at nyde, at forårssolen skinner.

Med venlig hilsen

Hans Toft                                       Torben Frølich

Borgmester                                   Kommunaldirektør

 

7. april 2020

Åbning af dagtilbud fra 15. april

 

Statsminister Mette Frederiksen meddelte i går, at alle dagtilbud for børn i aldersgruppen 0-5 år gradvist genåbnes fra den 15. april, såfremt kommunen ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer, at opholdet for børnene på det enkelte dagtilbud er sundhedsmæssigt forsvarligt.

 

Sundhedsstyrelsen udsender sundhedsfaglige krav og retningslinjer, som skal overholdes i det enkelte dagtilbud. Dette kan få betydning for, hvor mange børn dagtilbuddet kan tage imod ad gangen. Vi afventer pt. udmelding om genåbningen fra Sundhedsstyrelsen og KL, og herefter vender vi tilbage med mere præcis information.

 

Åbning af skoler fra 15. april

 

Statsminister Mette Frederiksen meddelte i går, at skoler og skolefritidsordninger genåbnes for elever i 0.-5. klasse hurtigst muligt fra den 15. april, såfremt kommunen ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer, at opholdet for eleverne på den enkelte skole er sundhedsmæssigt forsvarligt.

 

Genåbningen omfatter også elever i specialskoler og specialtilbud på alle klassetrin. Øvrige elever fra 6.-10. klasse skal fortsat modtage nødundervisning hjemmefra.

 

Ifølge Undervisningsministeriet gælder det for al undervisning fysisk på skolen, at eleverne vil blive undervist efter reglerne om nødundervisning, da det ikke vil være muligt at leve op til almindelige standarder for undervisning.

 

Sundhedsstyrelsen udsender sundhedsfaglige krav og retningslinjer, som skal overholdes på den enkelte skole. Vi afventer udmelding om genåbningen fra Sundhedsstyrelsen og KL, og vender derfor tilbage med mere præcis information.

 

6. april 2020

Oplysningspligt ved coronavirus

KL har præciseret, at der kan være konkrete tilfælde, hvor personalelederen kan have behov for at anmode medarbejdere om oplysninger vedr. evt. smitte med coronavirus, og hvor medarbejderen i så fald har oplysningspligt. Det gør sig kun gældende i konkrete tilfælde. Læs præcisering og uddybning i FAQ'ens spørgsmål 1b.

Aftale om frivilligt udlån af arbejdskraft mellem kommuner og regioner

Fra d. 6. april er det blevet muligt på frivillig basis at lave en skriftlig aftale mellem en kommunal arbejdsplads og regioner om udlån af arbejdskraft. Det betyder, at ansatte i Gentofte kommune, på en overenskomst eller arbejdstidsaftale der dækker døgntjeneste, for en periode kan arbejde i regionen – og ansatte i regioner kan arbejde i kommuner. Kontakt Personale Jura hvis I har behov for en konkret aftale. Informationen er tilføjet i FAQ’ens spørgsmål 1l.

 

4. april 2020

Ændring vedrørende gravide i kritiske funktioner

Sundhedsstyrelsen har justeret deres retningslinje og anbefaler nu, at gravide medarbejdere i sundheds-, social- og ældresektor samt i dagtilbud for 0-6 år fra graviditetsuge 28+0 skal arbejde hjemmefra. Hvis det ikke er muligt for den gravide at arbejde hjemmefra, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at den gravide sygemeldes. Informationen er tilføjet i FAQ'ens spørgsmål 1f.  

 

3. april 2020

Ændring af arbejdsgang når I skal indstille medarbejdere eller borgere til test for coronavirus

Sundhedsstyrelsen har igen ændret retningslinjen ifm. medarbejdere og borgere, der kan indstilles til test for coronavirus. Det betyder bl.a., at I ikke længere skal anvende den Arbejdsgivererklæring, som blev meldt ud tidligere i denne uge. Indstilling kan nu ske via mail. Der er forskel på at indstille medarbejdere i kritiske funktioner på sundheds-, ældre- og det specialiserede område og medarbejdere i andre særligt kritiske nøglefunktioner. Se uddybning og præcisering i FAQ’ens spørgsmål 1b, hvor det også præciseres, hvilke muligheder der er for at teste borgere på fx plejehjem med symptomer på coronavirus.

Nyt for ansatte som er blevet testet for coronavirus

Hvis man har haft bekræftet coronavirus, gælder der særlige forholdsregler for medarbejdere, der som raske skal vende tilbage til arbejde, hvor de er i kontakt med borgere, som er i ekstremt høj risiko for alvorlige forløb ved smitte med coronavirus. Læs FAQ’ens spørgsmål 1c for uddybning og præcisering.
Her er det ligeledes præciseret, at alle medarbejdere som er raske efter coronavirus, fortsat skal følge myndighedernes anbefalinger og anvende værnemidler, da der ikke er garanti for immunitet. 

Præcisering ifm. afvikling af frihed

Folketinget har vedtaget en hastelov, som gør det muligt for arbejdsgiveren at pålægge medarbejdere i kritiske funktioner, at udskyde evt. restferie hvis dette bliver nødvendigt. Læs præciseringen i FAQ’ens spørgsmål 1d.
Det er desuden præciseret, at hjemsendte medarbejdere, som fx er nyansatte, kan blive pålagt at holde tjenestefri uden løn, hvis de har optjent ferie ved en tidligere arbejdsgiver. Læs FAQ’ens spørgsmål 2b for uddybning herom. 

Opdatering af Sundhedsstyrelsens definition af ”Særlige risikogrupper”

Sundhedsstyrelsen har udvidet og præciseret deres kategoriseringer af personer, som de betragter som særlige risikogrupper. Det er præciseret på side 4 i denne pdf, som også indeholder gode råd til personer i særlige risikogrupper. Der henvises også til Sundhedsstyrelsens pdf i FAQ’ens spørgsmål 1f.

Husk at registrere ekstraudgifter der relaterer sig til Corona

Som vi tidligere har skrevet her i Corona Nyt, har KL bedt alle kommuner om at opgøre de ekstraudgifter, vi har og vil få i forbindelse med Covid-19. Siden har KL og Regeringen aftalt at følge med i udviklingen i driftsudgifterne i kommunerne og sikre, at ekstraudgifterne ikke påvirker velfærden for borgerne. Økonomi og Personale følger både udviklingen i ekstraudgifterne og udmeldinger fra KL og Regeringen. Vi vender tilbage, når vi ved mere om, hvordan Regeringen vil sikre dette.

 

Der er i Prisme oprettet en aktivitet til ”Corona følgeudgifter” (2764). Husk at bruge denne registrering til ekstraudgifter som for eksempel eksterne vikarer, værnemidler, sygeplejeartikler og medicinsk udstyr m.v. Økonomikonsulenterne i Økonomi og Personale har informeret og oprettet konti på de institutioner, hvor der er brug for det. Har I spørgsmål er I velkommen til at kontakte dem.

 

Registreringen omfatter ikke ekstra lønudgifter. Økonomi og Personale sørger for at disse ekstra lønudgifter bliver registreret i lønsystemet. Det omfatter fx tillæg til medarbejdere, der arbejder aften, nat eller helligedage i en kritisk funktion på både eget eller uden for eget område.

 

2. april 2020

Håndtering af konktrakter/ydelser og spørgsmålet om force majeure

Der kan være usikkerhed om, hvordan vi skal forholde os til kontrakter og ydelser i denne periode, hvor mange institutioner er helt eller delvist lukkede, og særligt om institutionerne kan påberåbe sig force majeure i den nuværende situation. Økonomistyrelsen og KL vurderer, at vi ikke kan påberåbe force majeure, medmindre det – undtagelsesvist – fremgår i den enkelte kontrakt. Derfor anbefaler vi fortsat, at I går i dialog med jeres leverandør og ser, om I sammen kan finde alternative leveringsformer, hvis I ikke kan få leveret den aftalte ydelse. Hvis I har brug for hjælp eller rådgivning i forbindelse med en kontrakt, er I meget velkomne til at kontakte Indkøb.

GPDR i en corona-tid

KL har været i dialog med Datatilsynet, da der ifm. corona-situationen kan være behov for at træffe beslutninger, der ikke er 100% i overensstemmelse med persondatareglerne/GDPR. Det har resulteret i følgende fire råd:

1. GPDR-reglerne er lavet for at beskytte borgernes rettigheder. Husk de gode vaner, og hvis der opstår situationer, hvor det er svært at overholde reglerne så overvej, hvordan det samlet set virker rimeligt at behandle borgernes oplysninger. Står det, du giver køb på, mål med det mål, du vil nå?

2. Hvis ud er i tvivl, så kontakt som altid Gentofte Kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO), Niclas Wildfang Andersen, på nwa@gentofte.dk eller telefon 3998 0115.

3. Hvis vi som kommune ud fra en samlet vurdering af omstændighederne kommer frem til, at vi er nødt til at foretage os noget, der midlertidigt kan komme på kant med reglerne om databeskyttelse, skal overvejelserne om dette dokumenteres. Kontakt altid DPO Niclas Wildfang Andersen forud for beslutningen og husk at informere IT Sikkerhed om afvigelsen fra reglerne.

4. Datatilsynet oplyser, at de efter corona-situationen vil udvise forståelse for nødvendige prioriteringer her og nu, men Datatilsynet vil ikke acceptere, at kommuner bruger Covid-19 som en kattelem til på længere sigt ikke at passe ordentligt på borgernes oplysninger. Hvis du i en periode har afveget fra de normale retningslinjer, er det derfor afgørende, at du hurtigt, når situationen er stabiliseret igen, kommer tilbage til normalen og om nødvendigt får ryddet op og eksempelvis slettet dokumenter.

 

31. marts 2020

Lokalaftale

Vi har tidligere skrevet ud om Fælleserklæringen mellem KL og Forhandlingsfællesskabet, der i denne særlige tid skal sikre større fleksibilitet samt hurtige og smidige løsninger, så vi kan løfte de kritiske funktioner i fx ældreplejen og på de sociale døgntilbud.

Der er i tillæg til Fællesaftalen nu indgået en lokalaftale om arbejdsvilkår for de medarbejdere, der frivilligt har meldt sig til at løse opgaver på et andet overenskomstområde. Lokalaftalen er indgået med SL, FOA/PMF og BUPL, fordi det i første omgang er disse faggrupper, der midlertidigt hjælper til med at varetage kritiske funktioner.

Øvrige fagforeninger, repræsenteret i Gentofte Kommune, inviteres også til at tiltræde aftalen, såfremt medarbejdere fra flere faggrupper skal varetage opgaver i de kritiske funktioner. 

Lokalaftalen dækker eksempelvis, hvis en hjemsendt pædagog midlertidigt arbejder aften eller weekend på et plejecenter. Men aftalen dækker også, hvis man som medarbejder får ændrede arbejdstider til aften eller weekend indenfor eget overenskomstområdet. Det kan fx ske, hvis vi på et senere tidspunkt udvider nødpasningen på dagtilbudsområdet til aften og weekend.

Læs den nye lokalaftale (pdf)

Det er vigtigt, at alle ledere er opmærksomme på at indberette de medarbejdere, der er omfattet af aftalen. Personale arbejder på en løsning til denne indberetning, som meldes ud senere i denne uge.

Spørgsmål til lokalaftalen kan rettes til afdelingsleder Rikke Skovbo på 29111855 eller mail rsl@gentofte.dk.

 

30. marts 2020

Ny hilsen fra Hans Toft og Torben Frølich

Kære alle

Endnu en uge er gået, hvor vi så godt som muligt har holdt kommunen i gang, selv om mange må arbejde hver for sig. For nogle er det en helt særlig udfordring, fordi de har små børn hjemme hele dagen samtidig med, at der skal arbejdes. Det er dog vores indtryk, at fleksibilitet og smidighed rundt omkring alligevel får samarbejdet til at køre. Tak for det.

Situationen udvikler sig hele tiden, og vi kommer helt sikker også i de kommende uger til løbende at justere forskellige steder i kommunen.

I Park og Vej er mange medarbejdere igen mødt på arbejde, da der nu er åbnet for udendørsarbejde under hensyntagen til hygiejne og afstand. Også genbrugsstationen åbner som landets øvrige igen i morgen – og det med tiltag, der skal sikre, at borgere kan holde afstand til hinanden og til medarbejderne. Til gengæld har vi i den forgangne uge måtte lukke og afspærre en række idrætsanlæg og udendørs fitnessredskaber, fordi de trods skiltning tiltrak for mange brugere.

For 45 medarbejdere på primært dagtilbudsområdet kommer hverdagen også til at se meget anderledes ud i den kommende tid. De har tilmeldte sig kommunens interne jobbank og skal nu som de første hjælpe til på vores plejehjem. Som I ved, må pårørende ikke længere besøge beboerne i plejeboligerne, og det øger behovet for hjælp til sociale og praktiske opgaver. Det kan være gåture, sang, højtlæsning og anden social samvær – og også praktiske opgaver som eksempelvis afspritning. Det er derfor dejligt at se, at der er skabt kontakt mellem 45 medarbejdere og 41 plejeafdelinger, og at dette er sket i god dialog med de relevante faglige organisatoner.

En pendant til dette er de næsten 500 borgere, der har tilmeldt sig Gentofte Kommunes corona-beredskab. Det er fx tandlæger, sygeplejersker, læger, pædagoger, sosu-uddannede, farmaceuter og andre med sundhedsmæssig, social eller pædagogisk erfaring. Det betyder, at medarbejderne på vores plejehjem og sociale institutioner kan se frem til nye kolleger, der måske ikke tidligere har været ansat i den kommunale sektor.

Medarbejderne på pleje og sundhedsområdet og på de sociale institutioner for børn og voksne har naturligvis også igennem hele forløbet foretaget utallige både større og mindre justeringer. Pleje og Sundhed følger forbrug og beholdninger af værnemidler i tæt dialog med lægemiddelstyrelsen, som har ansvaret for at værnemidler fordeles i hele landet. Pt. forbereder Pleje og sundhed sig desuden på en mulig situation, hvor hospitalerne ekstraordinært kommer til at udskrive patienter til kommunal pleje for at frigøre kapacitet på hospitalerne til patienter med COVID-19. Til dette formål er der blandt andet frigjort en etage på Tranehaven samt etableret pladser i ledige bygninger på Bank-Mikkelsens Vej.

Vi kan alle gøre en forskel – men på forskellig vis. Nogle arbejder med de samme opgaver som hidtil og har måske endda måtte udskyde ferie eller fridage for at få vagtplanen til at gå op. Andre har påtaget sig nye arbejdsopgaver. Og andre igen kan hjælpe kommunen med hurtigt at komme på benene efter krisen ved i disse uger at afvikle ferie eller afspadsering og/eller fleks.

Tak til alle der bidrager på hver jeres måde. Vi glæder os til at komme tilbage til normalen hurtigst muligt – men glæder os indtil da over, at så meget lykkes så godt, også i disse alvorlige tider.

Med venlig hilsen

Hans Toft                                       Torben Frølich

Borgmester                                   Kommunaldirektør

 

28. marts 2020 

Arbejdsgivererklæring ifm. indstilling til test er nu tilgængelig

Det blev i går meldt ud, at personale i kritiske funktioner på sundheds- ældre- og det specialiserede område i visse tilfælde nu kan blive testet for coronavirus. Der er nu adgang til den Arbejdsgivererklæring, som skal bruges ved indstilling til test. Se opdatering i FAQ’en under spørgsmål 1b 

27. marts 2020

Ny aftale om afvikling af frihed hos offentligt ansatte

Parterne omkring Forhandlingsfællesskabet har i dag aftalt, at en stor del af de hjemsendte medarbejdere skal afvikle op til fem dages frihed i hjemsendelsesperioden - helst i dagene før og efter påskeferien.

Den enkelte personaleleder skal konkret tage stilling til, om det er relevant at bede den enkelte medarbejder om at løse opgaver hjemmefra eller i andre funktioner frem til d. 13. april. Hvis dette ikke er tilfældet, skal medarbejderen afvikle op til fem dages frihed. 

Aftalen indebærer afvikling af både restferie, dage fra 6. ferieuge samt afspadsering og/eller flextid. Læs mere i spørgsmål 2b i opdateret FAQ  her på siden 

Personalelederen får nu mulighed for at henvise medarbejdere til test for coronavirus

I tilfælde hvor personalelederen vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at medarbejdere i kritiske funktioner bliver testet for coronavirus mhp. hurtigt raskmelding, bliver det nu muligt for personalelederen, at indstille medarbejderen til at skulle testes, uden at medarbejderen først skal visiteres af egen læge.

Læs spørgsmål 1a for nærmere information om de konkrete forhold i opdateret FAQ her på siden.

Information om corona som evt. grundlag for at anmelde arbejdsskader

Som udgangspunkt betragtes smitte med coronavirus ikke som en arbejdsskade. Der kan dog være konkrete tilfælde, hvor det kan vurderes som en arbejdsskade – enten i form af en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.

Læs opdateret FAQ punkt 3e for nærmere information om dette. 

 

26. marts 2020

Virtuel sparring fra HR

HR står som altid til rådighed, hvis I som ledere eller i TRIO’en har brug for sparring. Det kan være, I f.eks. oplever udfordringer med distanceledelse, oplever et ekstraordinært stort arbejdsprespres, eller måske er i tvivl om jeres rolle i denne situation. I alle tilfælde er vi i HR klar til at give jer virtuel sparring på de udfordringer, I måtte opleve lige nu. 

Hvis du allerede har en kontakt i HR, er du velkommen til at tage fat i vedkommende. Ellers kan du kontakte en af følgende HR konsulenter for aftale om nærmere sparring:

Mette Trinderup: mtri@gentofte.dk eller tlf. 3055 0136

Maria Lützen: malu@gentofte.dk eller tlf. 6142 4110

Lotte Hansen: llha@gentofte.dk eller tlf. 2443 3936

Nana Høyer Svendsen: nhv@gentofte.dk eller tlf. 4033 9804

 

25. marts 2020

Hjemmearbejde - adgang til kommunens IT-platform

Er du i tvivl om, hvordan du som hjemmearbejdende medarbejder tilgår kommunens IT-platform, følger her en vejledning.

Vejledning - VPN-adgang til Gentofte Kommunes IT-platform (pdf)

 

23. marts 2020

Borgmester Hans Toft og Kommunaldirektør gør status efter en uge med vidtrækkende coronatiltag

Der lukkes ned – men kommunen fungerer

Det er nu godt en uge siden Statsministeren igangsatte de første vidtrækkende tiltag for at bremse og begrænse udbredelsen af coronavirus i Danmark. Nedlukningen er netop blevet forlænget i 14 dage indtil den 13. april, og vores hverdag er for en tid vendt op og ned. Det samme er vores arbejdsliv. 

I Gentofte Kommune har vi naturligvis fulgt og efterlevet regeringens anbefalinger og lukket en række funktioner og aktiviteter. Det er sket uden nævneværdige indsigelser fra borgerne – og vores indtryk er, at det også er sket i en fantastisk god dialog på de enkelte arbejdspladser.

Arbejdet fortsætter i kritiske funktioner på bosteder, i plejeboliger og i ældreplejen. Der er nødpasning på skoler og dagtilbudsområdet. Skoleeleverne fjernundervises, på affaldsområdet holdes driften i gang. Der tilbydes telefonrådgivning – eksempelvis til børnefamilier. Og rigtig mange medarbejdere arbejder hjemmefra med sager og opgaver, som håndteres via mail og telefon. Arbejdet med den daglige drift fortsætter – kommunen holdes i gang.

Alle mærker vi Corona-krisen på forskellig vis. Medarbejdere er på overarbejde og kan se ind i adskillige ugers ekstraordinært arbejdspres. Andre opretholder stort set samme aktivitetsniveau som hidtil. Og andre igen har ikke samme mulighed for at udføre deres normale opgaver, men forsøger på bedste vis at forberede og planlægge tiden efter corona. Selv om det er svært at forestille sig lige nu, så venter en stor opgave, når vi bedst og hurtigst muligt skal genoprette en hverdag, som før krisen, i alle hjørner af kommunen.

Der vil i den kommende tid være brug for, at nogle medarbejdere påtager nye og anderledes opgaver. Aktuelt er der behov for flere medarbejderne til praktiske og sociale opgaver i vores plejeboliger. Derfor vil relevante, hjemsendte medarbejdere modtage en opfordring til at melde sig til en intern ’jobbank’ og før start naturligvis modtage hygiejnekursus og lokal oplæring.

Tak til jer alle for en indsats ud over det sædvanlige. Til jer, der står i ’første linje’ og hver dag arbejder for at både børn, unge, voksne og ældre i denne tid får den bedst mulige hverdag. Og også tak til alle jer, der står lige bagved og understøtter, at det er muligt at holde hjulene i gang nu og i fremtiden.

Vi er kommet godt fra start og har nået fantastisk meget på kort tid. Vi må alle acceptere at arbejde, omgås hinanden og have kontakt på nye måder. Det er en omvæltning, der kræver stor fleksibilitet og velvilje. Det har vi brug for i en tid, hvor vi skal være i stand til at finde gode løsninger på udfordringer, vi ikke havde forstillet os for bare få uger siden.

Hans Toft - borgmester

Torben Frølich - kommunaldirektør

 

18. marts 2020

IT-sikkerhed og databeskyttelse, når du arbejder hjemme

Mange af kommunens medarbejdere arbejder på grund af corona-situationen hjemme. Derfor opfordrer kommunens IT-afdeling medarbejdere til at være ekstra opmærksomme og kende de gældende retningslinjer for brug af kommunens IT-platform. 

Medarbejdere opfordres til at læse retningslinjerne på intranettet (Gentoft Platformen under Viden og værktøjer - IT - IT-sikkerhed) og følge med i IT-NYT samme sted. 

 

16. marts 2020 

Pas på med falske mobilopkald, sms'er og phishing mails

IT-afdelingen advarer i dag kommunens medarbejdere:

Desværre er der mennesker ude i verdenen der forsøger at udnytte Corona-situationen til egen fordel. Så vi genopfrisker lige vigtige forholdsregler her.

Telefonopkald

Vi oplever lige nu at der bliver ringet til medarbejdere i GK fra personer der udgiver sig for at være fra Microsoft. Opkald kommer typisk fra engelsktalende personer. Hvis du modtager den slags opkald, så afslut samtalen med det samme.

SMS

Hvis du modtager SMS beskeder som du ikke forventer - og især hvis de kommer fra ikke danske afsendere, så slet dem med det samme. Lad være med at ringe eller SMS'se tilbage.

Mails

Hvis du modtager mails fra tilsyneladende kendte afsendere (Skat, NETS, mv.) - så slet dem medmindre du er helt sikker på at de er troværdige og/eller at du venter dem. Klik ikke på links i mailen.

Hvis du modtager mistænkelige mails, så send dem videre til postkassen anmeldspam@gentofte.dk , så vi kan få afsender spærret ude.