Arbejdsgivererklæring

Arbejdsgivererklæringen anvendes, hvor der vurderes at være et behov for at teste personer i kritiske nøglefunktioner uden for sundhedssektoren og det specialiserede område, for herigennem at kunne opretholde afgørende samfundskritiske funktioner.

Vurderingen anvendes i forbindelse med indstilling af personer i kritiske jobfunktioner med lette symptomer på COVID-19 til videre klinisk vurdering og eventuel test. 

Hent Arbejdsgivererklæring - COVID-19 test af personer i kritiske nøglefunktioner uden for sundhedssektoren (pdf)