Annette Binau, overassistent, Kommuneservice.

Hvilke arbejdsopgaver løser du normalt?

Jeg er sagsbehandler på folkepensionsområdet. Her yder jeg blandet andet råd og vejledning til folkepensionister, bevilger og udbetaler diverse tillæg. Derudover, laver jeg regnskabsopgaver inden for pensionsområdet, er med i diverse arbejdsgrupper, retter hjemmesiden og er superbruger på diverse systemer.

Hvordan har corona forandret din arbejdsdag, dine opgaver eller din måde at arbejde på?

Jeg er så heldig, at jeg stort set kan lave alle mine arbejdsopgaver hjemmefra, så selve arbejdsdagen er ikke synderligt forandret. Dog skal man nogen gange tænke kreativt for at løse udfordringer, som kunne gøres lettere, hvis man var på rådhuset. Jeg føler mig privilegeret at have en arbejdsplads, hvor vi i denne kritiske situation har mulighed for at arbejde hjemme, så man kan passe på sig selv, sin familie og resten af verdenen og samtidig yde den samme flotte service over for borgerne, som vi plejer.

Hvordan kommunikerer du med dine kollegaer?

Langt det meste bliver ordnet via mail, telefon og skype, som er uundværligt og et luksus arbejdsredskab i disse tider. Jeg er dog efterhånden begyndt at savne kollegaer og rådhuset.

Hvad har corona-krisen lært dig?

At Danmark er et fantastisk land at være borger i. Et land hvor vi passer på hinanden i pressede situationer. Jeg har lært, at der findes medarbejdere, som sygeplejersker, læger, lærer, skraldemænd, butiksassistenter, sosu-assistenter, politi mv, som jeg lige nu værdsætter endnu mere og er dybt taknemmelige overfor.

Hvad ville dit bedste råd evt. være til en arbejdsdag under coronakrisen?

Lad være med at tænke over, hvad dine arbejdsopgaver normalt er. Yd dit bedste, gør dit bedste og yd al den støtte og hjælp til dem du kan.