Janne Sørensen, fysioterapeut i Børneterapien

 

Janne Sørensen – fysioterapeut i Børneterapien:

Hvilke arbejdsopgaver løser du normalt?
Jeg er som fysioterapeut i Børneterapien vant til en arbejdsdag med utrolig mange kontakter og med fysisk kontakt til mange børn.

Hvordan har corona forandret din arbejdsdag, dine opgaver eller din måde at arbejde på?
Normalt vil jeg foruden mine 35 – savnede - kollegaer have kontakt til børn, forældre, institutionspersonale og andre voksne omkring de børn, jeg behandler. Min hverdag ser hel anderledes ud: Jeg behandler kun de børn, der på grund af kritisk sygdom er i fare for at lide uoprettelig skade eller miste livsvigtige funktioner, hvis ikke de får behandling i denne lange periode. Al behandling foregår i børnenes hjem og iført værnemidler for at beskytte de ofte immunsvage børn og ikke risikere at bringe smitte ind i de isolerede hjem.

Andre børn får via videokonsultationer eller telefonsamtaler med forældrene superviseret hjemmetræning. Min eneste kontakt med mine kollegaer foregår til faglige skype møder, og samtidig sørger vi også for at holde os personligt opdaterede på hinandens liv via de sociale medier.

Hvad har du lært ift den måde, du løser dine opgaver på?
Når jeg kommer som gæst i hjemmet, indgår jeg mere på familiens og barnets præmisser. Det har givet mig en større forståelse for de vilkår, familien har for at varetage barnets træningsbehov i hverdagen - det kan være tid, overskud eller de rette fysiske rammer.

Derudover tror jeg, at vi fremover vil kunne bruge videokonsultation som et supplement eller alternativ, hvis barnet er forhindret i at komme ud på grund af sygdom, efter hospitalsophold eller ferie, fordi vi godt kan vejlede gennem video. Der er dog ingen tvivl om, at den direkte kontakt og mulighed for berøring fortsat vil være det primære valg.