Nanna Lykke Merrild fra Fritid

Nanna Lykke Merrild – eliteidrætskonsulent og MED-repræsentant i Fritid:

Hvilke arbejdsopgaver løser du normalt?

Jeg sidder til daglig på Rådhuset i Fritidsafdelingen, hvor jeg blandt andet arbejder med talent- og eliteudvikling i kommunens idrætsforeninger samt med motionsindsatsen Bevæg Dig For Livet. Mange af mine opgaver er præget af samarbejde med eksterne partnere i hele Danmark. Derudover er jeg MED-repræsentant for ansatte i Fritid og Unge.

Hvordan har corona forandret din arbejdsdag, dine opgaver eller din måde at arbejde på?

Corona er på mange måder en gamechanger i arbejdsdagen. Fysisk afstand er blevet ny norm og digital samværsform er blevet naturlig. Jeg er overrasket over, hvor meget der kan løses hjemmefra med hjælp fra SKYPE, e-mail og telefon. Som det er nu, bliver det meste dog på planlægningsstadiet, da mange aktiviteter er aflyst eller udskudt. Ligesom mange andre afventer vi udmeldingen om genåbningen, så elever på kommunens idrætsordninger kan dyrke deres sport og foreninger kan genoptage træning og kampe.

I min funktion som MED-repræsentant har jeg fået indsigt i, hvor forskelligt krisen har ramt. MED-funktionen er vigtig som dialogforum på tværs af organisationen, hvor der bliver lyttet og spurgt nysgerrigt ind til håndtering af udfordringer samt deling af gode idéer under krisen. Gentofte Kommunes arbejde med at gøre en forskel for og sammen med borgerne oplevede jeg som forstærket, da frivillige borgere og ansatte bød sig til som hjælpere til dagtilbud, plejehjem og andre steder, der havde behov for en ekstra hånd. Selv fik jeg i en periode en ny funktion med at finde anviste medarbejdere til dagtilbud, som havde brug for hjælp til at åbne institutionerne på fuld tid, samtidig med at de skal overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Hvad har du lært ift den måde, du løser dine opgaver på?

Den digitale mødeform er kommet for at blive, og med samarbejdspartnere og netværk i hele Danmark kan nogle netværksmøder godt afholdes som digitale møder. Dog aldrig erstattes helt af de fysiske møder. Jeg er også blevet bevidst om MED-funktionens vigtighed, for når vi sidder hjemme hver for sig, kan organisationen opleves som langt væk. Det siges, at ”Man ved ikke hvad man har før man mister det” og med corona-krisen er arbejdshverdagen revet midt over, hvor vi holder afstand, men arbejder sammen. Jeg har mistet en sprudlende arbejdshverdag med mange forstyrrelser af gode mennesker og et godt arbejdsmiljø med plads til humor. Til gengæld har jeg fået mere arbejdsro og er blevet bedre til digitale mødeformer. Med det i bagagen tror jeg, at der er læring at hente i vores ageren i den nye normal, og at vi kan komme styrket ud på den anden side.