Sofie Katrine Mannering fra Jura

Sofie Katrine Mannering, juridisk konsulent i Jura

Hvilke arbejdsopgaver løser du normalt?
Jeg arbejder i Jura som juridisk konsulent og bistår mange forskellige dele af organisationen med juridisk rådgivning om bl.a. håndtering af klager eller aktindsigtssager og indgåelse af databehandleraftaler – og alt muligt derimellem.

Hvordan har corona forandret din arbejdsdag, dine opgaver eller din måde at arbejde på?
Corona affødte rigtig mange spørgsmål i forhold til, hvordan vi gør med de nye regler. Fx hvordan må man afholde møde i Børn og Ungeudvalget? Og videomøder med borgere? Hvilke digitale medier må man bruge til fjernundervisning? Hvilke børn skal tilbydes nødpasning? Hvad må man oplyse om en borger eller medarbejder, der er smittet med corona? Når der træder nye regler i kraft, så får man travlt som jurist. Det har også betydet, at jeg får mange flere henvendelser både skriftligt og mundtligt.

Hvad har du lært ift den måde, du løser dine opgaver på?
Jeg har oplevet, at vi rundt omkring i organisationen er i stand til at tage mange store beslutninger hurtigt, når der er en fælles forståelse for, at vi ikke er ufejlbarlige. Det gør, at vi er meget bedre til at tage beslutningen, når vi skal. Det håber jeg, at vi kan tage med os videre, fordi vi er meget mere effektive på den måde.

Har du evt. andet at tilføje?
Jeg synes, at de fleste har håndteret det virkelig flot. Vi skal holde fast i den tålmodighed, der har været i denne tid, og huske at tage læringen med os tilbage til hverdagen.