Deltagelse i grundlovsceremoni

Regeringen har i 2019 vedtaget et lovforslag, der betyder, at det fra 2020 blandt andet er obligatorisk at deltage i en grundlovsceremoni i egen bopælskommune for at få tildelt dansk statsborgerskab.

Lovforslaget blev vedtaget i december 2019.

Spørgsmål til grundlovsceremonier

Vil du vide mere om grundlovsceremonierne, kan du kontakte Indfødsretskontoret hos Udlændinge- og Integrationsministeriet

Læs også Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier fra retsinformation.dk  

Hvornår finder ceremonierne sted?

Der bliver holdt to grundlovsceremonier i Gentofte Kommune om året.

Som ansøger om dansk statsborgerskab skal du ved ceremonien blandt andet skrive under på, at du vil overholde Grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen. 

1. grundlovsceremoni i Gentofte Kommune afholdes den 9. marts 2020, kl. 13-15. Denne er udsat pga coronavirus. Mere information kommer sidst i maj måned 2020.

2. grundlovsceremoni i Gentofte Kommune afholdes den 15. september 2020, kl. 17-19

Begge ceremonier finder sted på Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund.

Tilmelding

Dem, der er/har været omfattet af loven, kan tilmelde sig ceremonien i september måned 2020 ved at sende en sikker mail til Gentofte@gentofte.dk.

Tilmelding kan tidligst ske fra den 1. august 2020.

Husk af anføre "Grundlovsceremoni" i emnefeltet.

I mailteksten skal du oplyse dit navn og cpr.nr og meget gerne også dit telefonnummer.

Tilmeldingsfristen

Tilmelding skal ske senest 4 uger før - d.v.s. senest den 18. august 2020.

Tilmeldte til grundlovsceremonien modtager besked senest 14 dage før ceremonien finder sted.

Til ceremonien skal du medbringe

  • gyldig billedlegitimation
  • blanketten, som du har modtaget fra Udlændinge- og Integrationsministeriet – denne må ikke være udfyldt/underskrevet på forhånd

Du bedes møde op på rådhuset ½ time før ceremonien starter for at blive registreret/checket ind.