Deltagelse i grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab skal du som ansøger have modtaget et brev fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og deltage i en grundlovsceremoni i den kommune, du bor i.

Spørgsmål til grundlovsceremonier

Vil du vide mere om grundlovsceremonierne, kan du kontakte Indfødsretskontoret hos Udlændinge- og Integrationsministeriet

Læs også Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier fra retsinformation.dk  

Det  er vigtigt, at ansøgere til dansk statsborgerskab har indsendt tro- og loveerklæringen om eventuelle kriminelle forhold til Udlændinge- og Integrationsministeriet, da ansøgeren ikke kan deltage i en grundlovsceremoni, hvis ministeriet ikke har modtaget erklæringen.

Du kan finde mere information på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Gentofte holder 2 årlige grundlovsceremonier - én i marts måned og én i september måned. 

Næste grundlovsceremoni 

Næste grundlovsceremoni i Gentofte Kommune afholdes i marts og september måned 2021 og finder sted på Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund.

Ceremonien vil blive tilrettelagt, så vi bedst muligt efterlever retningslinjerne i forhold til håndtering af risiko for coronasmitte.  

Ceremonierne gennemføres uden håndtryk - under forudsætning af, at loven om suspension af håndtryk fortsat er gældende. 

Tilmelding

Dem, der er/har været omfattet af loven i december 2019, juni 2020 eller senere, kan tilmelde sig ceremonierne her på siden: (Linket er deaktiveret, når tilmelding ikke er mulig

Tilmelding til Grundlovsceremoni

Der åbnes for tilmelding ca. 2 måneder før ceremonien finder sted. Tilmelding skal ske senest 4 uger før ceremonien, herefter lukkes for tilmelding. 

Efter tilmeldingsfristen

Vi sender en samlet deltagerliste til Udlændinge- og Integrationsministeriet straks efter tilmeldingsfristens udløb.

Når ministeriet har modtaget deltagerlisten fra kommunen, tjekker ministeriet, at ansøgeren har indsendt tro- og loveerklæringen om eventuelle kriminelle forhold begået her i landet eller i udlandet til ministeriet. Herefter laver ministeriet et opslag i Kriminalregisteret og tjekker, at ansøgeren ikke har begået kriminelle forhold, som er til hinder for deltagelse i en grundlovsceremoni.

Når Gentofte Kommune har modtaget endelig besked fra ministeriet, sender vi dig en endelig bekræftelse på din deltagelse i grundlovsceremonien med nærmere oplysninger om tidspunkt for ceremoni, og hvordan det vil foregå. 

Tilmeldte til grundlovsceremonien modtager besked senest 7-10 dage før ceremonien finder sted.

Hvad skal du medbringe til grundlovsceremonien

Du skal huske at medbringe:

  • gyldig billedlegitimation
  • blanketten, som du har modtaget fra Udlændinge- og Integrationsministeriet – denne må ikke være udfyldt/underskrevet på forhånd

Du bedes møde op på rådhuset ½ time før ceremonien starter for at blive registreret/tjekket ind.