Efter tilmelding til grundlovsceremoni

Tak for din tilmelding til grundlovsceremoni i Gentofte Kommune. Her kan du få svar på de mest almindelige spørgsmål efter tilmeldingen.

Hvordan ved jeg, at jeg er godkendt til at deltage i grundlovsceremonien af Udlændinge- og Integrationsministeriet?

Hvor hurtigt Udlændinge- og Integrationsministeriet gennemgår vores deltagerliste afhænger af deres generelle arbejdspres, så der er ikke nogen fast deadline at forholde sig til. Vi prioriterer at sende deltagerlisten i god tid (fire uger før ceremonien). De giver dig svar direkte, hvis de afviser dig. Hvis du intet hører, er du godkendt.

Oftest skyldes en afvisning at de ikke har modtaget Erklæring til brug for afgivelse af oplysninger på tro og love om eventuelle kriminelle forhold begået her i landet eller i udlandet. Så sørg for at få sendt denne erklæring afsted så hurtigt som muligt.

Kan jeg gå til ceremoni i en anden kommune, end den jeg bor i?

Udgangspunktet er, at du skal gå til ceremoni i din bopælskommune. Gentofte kommune afholder to ceremonier om året – én i marts måned og én i september måned. Hvis du ikke kan deltage i ceremonien på de datoer, som Gentofte Kommune har planlagt, har vi ikke mulighed for at afholde en ekstra.

Du kan godt deltage i en ceremoni i en anden kommune. Du skal dog selv stå for at kontakte den kommune, hvor du ønsker at gå til ceremoni, og spørge om du må deltage i deres ceremoni. Herefter skal Gentofte Kommune, og den kommune hvor du ønsker at gå til ceremoni aftale nærmere. Det klares som regel med en hurtig e-mail eller via telefon.

Det er kun din egen bopælskommune som er forpligtet til at holde ceremoni for dig. En anden kommune kan derfor godt afvise at lade dig deltage i deres ceremoni. Sådan er det også i Gentofte Kommune, hvor du kun kan deltage i grundlovsceremonien, hvis du er borger i kommunen.

Hvornår kan jeg få dansk pas efter min grundlovsceremoni?

Forløb

Efter grundlovsceremonien sender kommunen den underskrevne erklæring ”Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i kongeriget Danmark” og deltagerlisten til Udlændige- og Integrationsministeriet. Udlændinge- og Integrationsministeriet opdaterer herefter CPR-registret. Når kommunen i CPR-registret kan aflæse, at du har opnået dansk statsborgerskab, kan vi behandle din ansøgning om dansk pas.

Tid

Det tager cirka 15 hverdage fra bestilling til dit pas når frem til din adresse. Du kan også hente passet i Borgerservice. Hvis du ikke kan nå at få et dansk pas, inden du skal rejse, kan Borgerservice beslutte at lave en hastebehandling. Det tager fem hverdage. Det er ikke et krav, at vi skal hastebehandle, det er en vurdering vi træffer fra gang til gang.

Det praktiske

Bestilling af pas kræver altid personligt fremmøde i Borgerservice. Du kan forberede din bestillingen i vores selvbetjeningsløsning. Du kan bestille tid via Kommuneservices bookingsystem.  

Du skal medbringe følgende:

  • Senest udstedte pas, eller dåbs-, navne- eller personattest
  • Legitimation med billede (fx kørekort)
  • Foto (medmindre du får taget et foto hos Borgerservice, det koster 125 kr.)