Hjælp til it i hjemmet

Gentofte Kommune tilbyder It-hjælp i hjemmet til blandt andet NemID og Digital Post. Læs mere om muligheder og betingelser.


Du kan søge om it-hjælp hvis: 

 • du har omfattende fysisk funktionsnedsættelse
 • du har væsentlig nedsat gangfunktion
 • du ikke har mulighed for at deltage i de it-kurser, der tilbydes.

Hvad kan du få hjælp til?

 • Oprette og bruge din NemID
 • Oprette og bruge din digitale postkasse
 • Borger.dk - du vil blive introduceret til din egen personlig indgang til det offentlige
 • Hvordan du bruger fx Google til søgninger

Der ydes ikke hjælp til:

 • Råd og vejledning om indkøb af computer
 • Teknisk opsætning af computer
 • Øvrige digitale løsninger eller brug af anden software 

Hvordan skal du søge?

 • Udfyld blanketten i pjecen IT i hjemmet
 • Send den til Pleje og Sundhed, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund
 • Pleje og Sundhed vurderer om du er berettiget til hjælp. Får du afslag, får du et brev med posten
 • Hvis du er berettiget, vil du blive kontaktet af os for at aftale et tidspunkt for besøget. En medarbejder kommer i dit hjem på det aftalte tidspunkt.