Lægeregninger

Hvis du er tilmeldt sygesikringsgruppe 2, kan du få refunderet en del af regningen fra lægen.

Sygesikringsgruppe 2

Hvis du har konsulteret en læge, der har overenskomst med det offentlige, er det offentliges andel allerede fratrukket den samlede regning (dette fremgår som regel af regningen og det anførte ydernummer), og du kan således ikke få refunderet yderligere. 

Hvis du har konsulteret en læge, der ikke har overenskomst med det offentlige, har du mulighed for at få refunderet det offentliges andel af regningen. Du skal enten sende det originale regningsbilag og kvittering for betaling til kommunen eller aflevere bilagene til Kommuneservice. Derefter vil en sagsbehandler beregne refusionsbeløbet efter de gældende regler. Beløbet vil blive indsat på din NemKonto.

Vi sender det originale regningsbilag og refusionsbilag tilbage til dig efter endt sagsbehandling. Derefter kan du videresende bilaget til private forsikringsselskaber, f.eks. Sygeforsikringen "danmark", for eventuel yderligere refusion. 

Sygesikringsgruppe 1

Hvis du er tilmeldt sygesikringsgruppe 1, er der kun mulighed for at få refusion i forbindelse med røntgenundersøgelser, der er foretaget på autoriserede røntgenklinikker.