Takster for børneinstitutioner

 

BØRNEINSTITUTIONER M.M.                                 

Egenbetaling 2020  Tilskud 2020  Pladspris 2020  Egenbetaling 2019  Tilskud 2019  Pladspris 2019 

Dagpleje, fuldtid: Børn under 3 år

4.183 

12.549

16.732

            4.180

12.540

16.720

Dagpleje, fuldtid: Børn over 3 år

4.090 

 12.270

 16.360

4.180

12.540

 16.720

Dagpleje, deltid: Børn under 3 år  3.556 10.668  14.224  3.553  10.659  14.212 
Dagpleje, deltid: Børn over 3 år  3.477  10.431  13.908  3.553  10.659  14.212 

Vuggestue, fuldtid: Børn under 3 år ekskl. mad

3.212 

9.636 

12.848 

3.111

 9.331

12.442

Vuggestue, fuldtid: Børn under 3 år inkl. mad  

 4.019

 9.636

 13.655

 3.906

 9.331

 13.237

Børnehave, fuldtid: Børn uanset alder ekskl. mad

 1.692

 5.076

6.768 

1.689

 5.066

 6.755

Børnehave, fuldtid: Børn uanset alder inkl. mad 

 2.499

 5.076

 7.575

 2.484

 5.066

 7.550

Børnehave, deltid: Børn uanset alder ekskl. mad

 1.438

 4.315

 5.753

 1.435

 4.307

 5.742

Børnehave, deltid: Børn uanset alder inkl. mad

 2.245

4.315

 6.560

2.230

 4.307

 6.537

Integrerede og kombinerede institutioner, fuldtid **)             

Børn under 3 år ekskl. mad

 3.212

 9.636

12.848

 3.111

 9.331

 12.181

Børn under 3 år inkl. mad

 4.019

 9.636

 13.655

 3.906

 9.331

 12.965

Børn over 3 år ekskl. mad

 1.692

 5.076

 6.768

 1.689

 5.066

 6.881

Børn over 3 år inkl. mad

 2.499

5.076

 7.575

 2.484

 5.066

 7.665

**) I integrerede og kombinerede institutioner gælder, at der for alle børn under 3 år betales vuggestuetakst og fra 3 år betales der børnehavetakst. 

Ansvarlig for siden:

Budget og Regnskab
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,