Takster for fritidsinstitutioner

 

FRITIDSCENTRE og KLUBBER

Egenbetaling
2020

Tilskud
2020

Pladspris
 2020

Egenbetaling 2019

Tilskud 2019

Pladspris 2019

Jf. Folkeskoleloven, bortset fra Ungdomsklubber, som hører under Ungdomsskolelovgivningen.

Børn i dagklub (fritidsklub) 4. og 5. klasse (11 mdr.)                  

 1.043

 731

1.774 

1.022

 694

1.716

 

 

Juniorklub 6. klasse (11 mdr.)

 518

 1.283

 1.801

507

 953

 1.460

 

Adgang til Klubber og Lounges (7. klasse til 18 år)**

 

 

100

737

837

Alle unge i Gentofte mellem 7. klasse og 25 år har mulighed for at benytte sig af ungemiljøet i Byens Hus. Tilbuddet er gratis og kan benyttes alle hverdage mellem 15:00-22:00. Betaling for særkilte arrangementer og aktiviteter kan dog forekomme.

Elever i udskolingen har mulighed for at fortsætte i kommunale juniorklubber såfremt det ønskes, mod egenbetaling svarende til den gældende 6. klasses takst i den pågældende juniorklub

            Jf.   Folkeskoleloven 

GENTOFTE FRITIDSORDNINGER 

Egenbetaling 2020

Tilskud 2020

Pladspris 2020

Egenbetaling
2019

Tilskud
   2019

Pladspris 2019 

 

Uanset klassetrin 11 .mdr.

 

 1.881

 

501

 

2.382

 

1.834

 

488

 

2.322

 

*For Gentofte borgere opkræves betaling svarende til det fastsatte loft for egenbetaling iht. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

 

 

 

Ansvarlig for siden:

Budget og Regnskab
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, , ,