Takster for bibliotekerne

BIBLIOTEKERNE

 2020  2019
Overdagspenge, Afleveringsfrist overskredet mellem:    

1-7 dage for sent, børn

 5,00

  5,00

1-7 dage for sent, voksne

 20,00

 20,00

8-30 dage for sent, børn

 30,00

 30,00

8-30 dage for sent, voksne

 60,00

 60,00

Mere end 30 dage for sent, børn

 115,00

115,00

Mere end 30 dage for sent, voksne

 230,00

230,00

Udlejning af Øregårdssalen, pr. time

 600,00

600,00

Særlige forhold: Hvis der skyldes 200 kr. eller derover, mister man retten til at låne, indtil gælden er betalt. Hvis det lånte materiale bortkommer eller beskadiges, skal det erstattes. Erstatninger
sker efter standardpriser, som dækker anskaffelsespris, indbinding m.m.

Ansvarlig for siden: