Fredning og bevaring i Gentofte Kommune

Kernen i den danske bygningsarv er de fredede bygninger. Herudover findes der de mange bevaringsværdige arkitektoniske og kulturhistorisk værdifulde bygninger, som også er en værdifuld del af den bygningsmæssige kulturarv.

Fredede og bevaringsværdige bygninger og beplantninger i Gentofte kommune er værdifulde for oplevelsen af det samlede bybillede. De kan f.eks. være karakteristiske for en enkelt gadestrækning, danne en arkitektonisk eller landskabelig helhed i et enkelt bykvarter eller en hel bydel og eventuelt fortælle en historie om en svunden tid. Disse bevaringsværdier er en væsentlig del af Gentofte Kommunes kulturhistoriske ressource og identitet.

Fredede bygninger

Gentofte Kommune rummer adskillige fredede bygninger og bebyggelser.

Bevaringsværdige bygninger

Gentofte Kommune rummer adskillige bevaringsværdige bygninger og bebyggelser.

Udpegningen af bevaringsværdig bebyggelse tager udgangspunkt i en såkaldt SAVE-registrering gennemført i 2004 i forbindelse med udarbejdelse af kommuneatlas for Gentofte Kommune:

”Gentofte – atlas over bygninger og bymiljøer” (pdf)

Bevaringsværdig beplantning

I Gentofte Kommune er der i forbindelse med lokalplanlægningen udpeget en del bevaringsværdig beplantning, herunder bevaringsværdige træer.

 

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,