Byplaner

Byplaner er planer udarbejdet før 1977 - inden Planloven introducerede lokalplanen - og gælder for flere områder i Gentofte Kommune.

En del områder, primært villaområder, i Gentofte Kommune er omfattet af ældre Partielle Byplanvedtægter, også kaldet byplaner.

Disse planer er stadig gyldige og gælder i det omfang de ikke er afløst af lokalplaner.

En lokalplan ophæver en byplan

Udarbejdes der lokalplan for et område med en byplan, ophæves denne af lokalplanen.