Beskyttelseslinjer i Gentofte Kommune

Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer skal sikre de nærmeste omgivelser omkring skove, søer, åer, strande og fortidsminder. - Det er bl.a. ikke tilladt at opføre bebyggelse inden for en beskyttelseslinje.

I Gentofte Kommune er der fire kategorier for bygge- og beskyttelseslinjer:

Skovbyggelinjer, sø- og åbeskyttelseslinjer samt fortidsmindebeskyttelseslinjer administreres af Gentofte Kommune, mens strandbeskyttelseslinjer administreres af staten.