Fortidsmindebeskyttelseslinje

Synlige fortidsminder, herunder fæstningsanlæg, er generelt omgivet af en beskyttelseslinje på 100 m fra fortidsmindets ydre afgrænsning. Ved enkelte fortidsminder er der i samarbejde med Kulturstyrelsen fastlagt en reduceret linje, baseret på de konkrete forhold omkring fortidsmindet.

Inden for beskyttelseslinjen må der ikke ske ændringer af arealet herunder placering af hegn, bebyggelse, campingvogne eller lignende.

Gentofte Kommune varetager administrationen af beskyttelseslinjerne, herunder eventuelle dispensationer i samarbejde med museumsmyndigheden, Museet på Kroppedal.