Sø- og åbeskyttelseslinje

Søer og åer er generelt omgivet af en beskyttelseslinje i en afstand af 150 m fra søbredden og vandløbets øverste kant.

I Gentofte Kommune er der beskyttelseslinje omkring Gentofte Sø, Emdrup Sø og langs Gentofte Rende.

Hvor der før 1. september 1972 var påbegyndt en væsentlig bebyggelse, vil beskyttelseslinjen forløbe langs bebyggelsens forkant.