Genvejsmenu

Tillæg til byplan 2b for de arealer, der mod nord begrænses af Jægersborg Allé, mod øst af Kystbanen, mod syd af L.E. Bruuns Vej og mod vest af Bernstorffsvej

Kort visende byplanområdet med orange

Byplan 2b - Tillæg til byplan 2a for de arealer, der mod nord begrænses af Jægersborg Allé, mod øst af Kystbanen, mod syd af L.E. Bruuns Vej og mod vest af Bernstorffsvej

 

Byplanen er vedtaget den 20. november 1934 af Kommunalbestyrelsen.

Byplanens formål er:

  • at uanset ældre på ejendommene hvilende servitutter om bygningers afstand fra vej og fra skel skal ejeren være berettiget til at opføre høj bebyggelse i den byggelinje, der er fastsat i byplan 2a, vedtaget af Gentofte kommunalbestyrelse den 2. september 1932, og til at opføre sådan bebyggelse helt ud til grundens grænse mod nabogrund.

Se planen her

Se Byplan 2b.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,