Genvejsmenu

Ved Kystvejen og Strandvejen m.fl. veje på strækningen fra Charlottenlund til Bellevue

Kort visende byplanområdet med orange

Byplan 6 for et område ved Kystvejen og Strandvejen m.fl. veje på strækningen fra Charlottenlund til Bellevue

 

Byplanen er vedtaget den 3. maj 1941 af Kommunalbestyrelsen.

Byplanens formål er:

  • at skabe retningslinier for en fremtidig regulering af bebyggelse, veje etc. i det pågældende terræn, idet hensigten hermed dels er at bevare den villamæssige bebyggelse på arealerne uden for Skovshoved by gennem passende servitutter, der tillige tager hensyn til de forandrede landskabelige forhold, der er frembragt ved anlægget af Kystvejen, dels at tilvejebringe en ordnet bebyggelse af arealerne i Skovshoved gennem passende servitutter og en fastlæggelse af beliggenheden og omfanget af den fremtidige bebyggelse på dette område i forbindelse med en regulering af vejforholdene og anlæg af en åben plads.

Se planen her

Se Byplan 6.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,