Genvejsmenu

Arealer ved Øregårds Allé

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 22 for arealer ved Øregårds Allé

Lokalplanen er vedtaget den 18. april 1978 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at åbne mulighed for opførelse af et nyt hovedbibliotek for Gentofte kommune,
  • at sikre, at bebyggelsen placeres og udformes med hensyntagen til den omkringliggende bebyggelse, Øregårds Parken og Øregårds Allé,
  • at skabe sammenhæng mellem den ny bebyggelse og Øregårds Parken.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs mere om lokalplanens retsvirkninger her.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,