Syd for Bernstorffsparken ved Vældegårdsvej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 23 for et område syd for Bernstorffsparken ved Vældegårdsvej

Lokalplanen er vedtaget den 18. april 1978 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at skabe mulighed for opførelse af åben lav villabebyggelse,
  • at området udbygges i overensstemmelse med den udvikling, der allerede har fundetsted i de tilstødende villaområder.

Se planen her

Se Lokalplan 23.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,