Syd for Bernstorffsparken ved Vældegårdsvej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 23.1, tillæg 1 til lokalplan 23 for et område beliggende syd for Bernstorffsparken ved Vældegårdsvej

Kommunalbestyrelsen har den 26. april 2004 vedtaget tillæg 23.1 med 10 stemmer (C+V) for og 3 stemmer (T+B) imod, mens 2 (F+A) undlod at stemme. 

Tillæggets formål er:

  • at der kan opføres mindre bygninger som garager, carporte, udhuse, drivhuse, skure o.l. mellem byggelinje og vejskel samt
  • at hegnsbestemmelser ophæves inden for lokalplanens område

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs mere om lokalplanens retsvirkninger her.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,