Genvejsmenu

Omkring Hellerup Kirke

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 30 for et område omkring Hellerup Kirke

Lokalplanen er vedtaget den 26. januar 1982 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at skabe mulighed for opførelse af en sognegård (menighedslokaler, kapel, tjenesteboliger, børnehave, vuggestue, ungdomslokaler og lignende) i tilknytning til Hellerup Kirke.
  • at sikre, at sognegården opføres i harmoni med Hellerup Kirke og med hensyntagen til den omkringliggende villabebyggelse,
  • at åbne mulighed for, at arealerne omkring Hellerup Kirke kan anlægges som en samlet plads.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs mere om lokalplanens retsvirkninger her.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,