Genvejsmenu

Mellem Tranegårdsvej og Ørehøj Allé

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 31 for et område mellem Tranegårdsvej og Ørehøj Allé

Lokalplanen er vedtaget den 28. april 1982 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at det særlige miljø fastholdes ved bevaring af eksisterende bygninger, karakteristiske træer, hegn og porte m.v.,
  • at matr. nr. 17 lg bevares som en helhed, samt at vejbilledet langs Tranegårdsvej fastholdes,
  • at et beskedent nybyggeri på matr. nr. 17 lg kan opføres som haveboliger (4 rækkehuse),
  • at ny bebyggelse indenfor hele området får en placering og udformning samt et materialevalg, som er i harmoni med den omkringliggende bebyggelse.

Se planen her

Se Lokalplan 31.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,