Genvejsmenu

Mellem Erichsensvej og Gentoftegade

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 32 for et område mellem Erichsensvej og Gentoftegade

Lokalplanen er vedtaget den 22. juni 1982 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at åbne mulighed for etablering af en butiksbebyggelse i tilknytning til det eksisterende bydelscenter for Gentofteområdet samt at opføre ny bebyggelse i form af højst 14 haveboliger langs Erichsensvej,
  • at sikre, at fremtidig bebyggelse placeres og udformes med hensyntagen til den omkringliggende bebyggelse,
  • at fastholde karakteren af handelsstrøg i den eksisterende centerbebyggelse mod Gentoftegade og Baunegårdsvej.

Se planen her

Se Lokalplan 32.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,