Genvejsmenu

Mellem Fredensvej og Kystbanen

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 38 for et område mellem Fredensvej og Kystbanen

Lokalplanen er vedtaget den 27. september 1983 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at åbne mulighed for. at kunne opføre etagehusbebyggelse indeholdende boliger, herunder f.eks. ældreboliger med tilhørende fællesfaciliteter,
  • at sikre bebyggelsen grupperet omkring et sammenhængende grønt friareal,
  • at sikre at bebyggelsen opføres i en rimelig afstand fra jernbanen, således at genevirkningerne fra denne begrænses,
  • at sikre at arealet nærmest jernbanen anvendes til vej, parkering, sti samt beplantningsbælte.

Se planen her

Se Lokalplan 38.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,