Genvejsmenu

Øst for Kystvejen, nord for Charlottenlund Fort

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 46 for et område øst for Kystvejen, nord for Charlottenlund Fort

Lokalplanen er vedtaget den 30. oktober 1984 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at skabe mulighed for opførelse af en permanent søbadeanstalt,
  • at sikre at søbadeanstalten udformes med hensyntagen til de risikobetonede vind- og isforhold,
  • at sikre søbadet udformes med hensyntagen til, og i sammenhæng med Charlottenlund Strandbad syd for søbadet samt
  • at sikre at der i tilknytning til anlægget på søterritoriet udlægges et landareal til oplag, parkering og lignende. 

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs mere om lokalplanens retsvirkninger her.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,