Genvejsmenu

Mellem Skolevej, Vemmetofte Allé og Kildeskoven

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 47 for et område mellem Skolevej, Vemmetofte Allé og Kildeskoven

Lokalplanen er vedtaget den 27. november 1984 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at åbne mulighed for at opføre to tennishaller, et nyt klubhus, en udendØrs tennisbane samt parkeringspladser for sportsanlægget,
  • at sikre, at fremtidigt byggeri opføres i harmoni med Kildeskovshallerne og den Øvrige omkringliggende bebyggelse,
  • at sikre, at stiforbindelsen og markante træer i området bevares, samt
  • at sikre fortsat mulighed for vandindvinding i området.

Se planen her

Se Lokalplan 47.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,