Øst for Strandvejen, mellem Lille Strandvej og Onsgårdsvej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 48 for et område øst for Strandvejen, mellem Lille Strandvej og Onsgårdsvej

Lokalplanen er vedtaget den 30. april 1985 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at åbne mulighed for en udvidelse i form af en afrunding af eksisterende administrationsbygning, tilhørende elselskabet NESA A/S,
  • at sikre, at ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse i og omkring området,
  • at sikre, at der inden for området udlægges et offentligt tilgængeligt opholdsareal (have, legeplads og lignende),
  • at skabe mulighed for en samlet regulering af den offentlige og private bilparkering indenfor området, samt
  • at sikre, at lokalplanområdet kan trafikbetjenes i overensstemmelse med retningslinjerne i projekt for trafiksanering af Strandvejen gennem Hellerup (1980).

Se planen her

Se Lokalplan 48.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,