Øst for Strandvejen, mellem Lille Strandvej og Onsgårdsvej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 48.1, tillæg 1 til lokalplan 48 for et område øst for Strandvejen, mellem Lille Strandvej og Onsgårdsvej

Lokalplanen er vedtaget enstemmigt den 31. marts 2003 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanen er ikke ændret i forhold til det offentliggjorte forslag.

Lokalplanens formål er:

  • at supplere anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 48 således, at der tillige gives mulighed for at opføre boligbebyggelse inden for delområde C1.

Se planen her

Se Lokalplan 48.1.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,