Mellem Hyldegårdsvej og Vasehøjvej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 49 for et område mellem Hyldegårdsvej og Vasehøjvej

Lokalplanen er vedtaget den 30. april 1985 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at åbne mulighed for en etapevis byfornyelse primært langs Hyldegårdsvej, samt
  • at sikre, at ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse i området.

Se planen her

Se Lokalplan 49.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,