Mellem Hellerupvej og Hellerupgårdvej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 54 for et område mellem Hellerupvej og Hellerupgårdvej

Lokalplanen er vedtaget den 26. november 1985 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at åbne mulighed for at kunne indrette indtil 4 boliger i eksisterende villaer samt i nybyggede “punkthuse”,
  • at åbne mulighed for, at den eksisterende skole kan udvides, bl.a. med boldbane,
  • at sikre mulighed for arealer til værksteder for småhåndværk og privat service,
  • at sikre, at ny bebyggelse placeres og udformes under hensyntagen til den omkringliggende bebyggelse.

Se planen her

Se Lokalplan 54.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,