Ved Frølichsvej og Teglgårdsvej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 56 for et område ved Frølichsvej og Teglgårdsvej

Lokalplanen er vedtaget den 27. januar 1987 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at fastholde området som et attraktivt boligområde,
  • at sikre, at fremtidige grundudstykninger bliver af en rimelig størrelse,
  • at sikre, at ny bebyggelse placeres og udformes under hensyntagen til den omkringliggende bebyggelse,
  • at ophæve utidssvarende servitutter og byplanvedtægter.

Se planen her

Se Lokalplan 56.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,