Omkring Taffelbays Allé og Viadukt Allé

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 59 for området omkring Taffelbays Allé og Viadukt Allé

Lokalplanen er vedtaget den 26. maj 1987 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at fastholde området som et attraktivt boligområde,herunder sikre at den udvikling, der, finder sted i form af nybyggeri, tilbygninger og opdelinger af eksisterende bebyggelse foregår på en harmonisk måde i overensstemmelse med områdets nuværende karakter,
  • at sikre, at fremtidige grundudstykninger bliver af en rimelig størrelse og form, samt
  • at ophæve utidssvarende servitutter.

Se planen her

Se Lokalplan 59.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,