Omkring Skovshovedvej, Strandvejen, Søbakken og Drachmannsvej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 61 for områder omkring Skovshovedvej, Strandvejen, Søbakken og Drachmannsvej

Lokalplanen er vedtaget den 30. august 1988 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at fastholde områderne som attraktive boligområder,
  • at sikre, at fremtidige grundudstykninger bliver af en rimelig størrelse,
  • at sikre, at fly bebyggelse placeres og udformes under hensyntagen til den omkringliggende bebyggelse samt,
  • at ophæve utidssvarende servitutter og byplanvedtægter.

Se planen her

Se Lokalplan 61.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,