Omring Sønderengen

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 64 for et område omring Sønderengen

Lokalplanen er vedtaget den 24. maj 1988 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at fastholde området som et attraktivt boligområde, herunder at sikre at den udvikling der finder sted inden for området ikke ændrer områdets karakter af et sammenhængende villaområde,
  • at sikre at fremtidig bebyggelse, eller opdeling af eksisterende bebyggelse finder sted således at områdets karakter ikke ændres væsentligt,
  • at ophæve utidssvarende servitutter og byplanvedtægter.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs mere om lokalplanens retsvirkninger her.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,