Mellem Snerlevej, Ellegårdsvænge og Farumbanen

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 65 for et område mellem Snerlevej, Ellegårdsvænge og Farumbanen

Lokalplanen er den 27. september 1988 vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at fastholde lokalcentret ved Vangede Station som et attraktivt indkøbscenter for lokalområdet,
  • at skabe mulighed for at opføre en bankfilial og administrationsbygning ved Ellegårdsvej,
  • at skabe mulighed for at boligområderne ved Snerlevej, ElIegårdsvænge og Ellegårdsvej kan udvikles harmonisk,
  • at sikre, at fremtidige grundudstykninger bliver af en rimelig størrelse,
  • at sikre, at ny bebyggelse placeres og udformes under hensyntagen til den omkringliggende bebyggelse samt
  • at ophæve utidssvarende servitutter og byplanvedtægt.

Se planen her

Se Lokalplan 65.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,