Genvejsmenu

Mellem Vemmetofte Allé, Heslegårdsvej og Springbanen

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 69 for et område mellem Vemmetofte Allé, Heslegårdsvej og Springbanen

Lokalplanen er vedtaget den 30. maj 1989 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at åbne mulighèd for at opføre en etageboligbebyggelse i 3 og 4 etager - med familieboliger samt boliger for ældre,
  • at åbne mulighed for at opføre et center for ældre,
  • at åbne mulighed for at opføre yderligere en børneinstitution,
  • at sikre, at fremtidig bebyggelse placeres og udformes under hensyntagen til den omkringliggende bebyggelse og områdets landskabelige værdier.
  • at sikre at væsentlige træk ved områdets landskabelige værdier bevares, herunder væsentlige dele af områdets randbeplantning mod syd og vest,
  • at sikre tværgående stiforbindelser i området.

Se planen her

Se Lokalplan 69.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,