Genvejsmenu

For Damgården, Emiliekildevej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 84 for Damgården, Emiliekildevej

Lokalplanen er vedtaget den 25. september 1990 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at bevare de arkitektoniske og miljømæssige værdier, der knytter sig til Damgården,
  • at sikre, at Damgården kun anvendes til boligformål,
  • at fastlægge retningslinier for indretning af boliger i de eksisterende bevaringsværdige bygninger.

Se planen her

Se Lokalplan 84.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,