Genvejsmenu

Ved Slotsalléen og Strandvejen

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 87 for et område ved Slotsalléen og Strandvejen

Lokalplanen er vedtaget den 25. april 1989 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at bevare og understøtte områdets arkitektoniske helhedspræg,
  • at sikre at området bevares som et attraktivt boligområde,
  • at ophæve utidssvarende servitutter og byplanvedtægt.

Se planen her

Se Lokalplan 87.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,