Omkring A.N. Hansens Allé

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 91 for et område omkring A.N. Hansens Allé

Lokalplanen er vedtaget den 26. marts 1991 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at sikre at området bevares som et attraktivt boligområde,
  • at give mulighed for indretning af erhverv i stueetagen i ejendommene langs Strandvejen,
  • at bevare enkelte bygninger og træer,
  • at ophæve utidssvarende servitutter og byplanvedtægter.

Se planen her

Se Lokalplan 91.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,