Parkering på Mesterlodden og Lagergårdsvej

Lokalplan 101.1 for Mesterlodden og Lagergårdsvej


Formålet med lokalplanen er at fastholde et attraktivt erhvervsområde for håndværks-, værksteds- og fremstillingsvirksomhed, dog med mulighed for, at enkelte ejendomme kan indrettes med selvstændig parkering.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 24. september 2012 enstemmigt vedtaget lokalplan 101.1.

Planen er vedtaget med en mindre redaktionel ændring.  

Se planen her

Se Lokalplan 101.1.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til plan-byg@gentofte.dk .

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,