Genvejsmenu

Ved Nordvestvej og Ny Ordrup Sideallé

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 102 for et område ved Nordvestvej og Ny Ordrup Sideallé

Lokalplanen er vedtaget den 22. marts 1993 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at sikre, at området udbygges til et attraktivt boligområde,
  • at sikre, at fremtidige udstykninger bliver af en størrelse og udformning, der harmonerer med områdets nuværende karakter,
  • at sikre, at værdifuld beplantning bevares, og
  • at ophæve utidssvarende servitutter.

Se planen her

Se Lokalplan 102.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,