Genvejsmenu

Mellem Strandvejen, Annasvej og Høyrups Allé

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 112 for et område mellem Strandvejen, Annasvej og Høyrups Allé

Lokalplanen er vedtaget den 23. november 1992 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at skabe mulighed for opførelse af en etageboligbebyggelse langs Annasvej,
  • at sikre, at der i forbindelse med nybyggeri tilvejebringes tidssvarende opholds- og parkeringsarealer,
  • at sikre, at området disponeres under hensyntagen til den omliggende bebyggelse,
  • at skabe mulighed for etablering af fælles friarealer i lokalplanområdet.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs mere om lokalplanens retsvirkninger her.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,