Mellem Niels Steensens Vej og Brogårdsvej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 114 for et område mellem Niels Steensens Vej og Brogårdsvej

Lokalplanen er vedtaget den 20. juni 1994 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at fastlægge opdelingen og anvendelsen af området til henholdsvis offentlige formål, boliger og erhverv,
  • at bevare vandtårnet som et vartegn og kommunalhistorisk monument og give mulighed for en udnyttelse af bygningen til andre formål end vandtårn,
  • at bevare boligområdet som et attraktivt og bevaringsværdigt villaboligområde,
  • at der inden for erhvervsområdet kan opføres ny bebyggelse i form af en tilbygning til den eksisterende bebyggelse,
  • at sikre at ny bebyggelse tilpasses den eksisterende beplantning og bebyggelse,
  • at markante bygninger og træer bevares med henblik på at sikre områdets eksisterende miljøkvaliteter,
  • at den eksisterende stiforbindelse fra Ræveskovsvej til Brogårdsvej bevares.

Se planen her

 

Se Lokalplan 114.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,