Omkring Lindegårdsvej, Ordrupvej, Ejgårdsvej og Ejgårds Tværvej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 116 for et område omkring Lindegårdsvej, Ordrupvej, Ejgårdsvej og Ejgårds Tværvej

Lokalplanen er vedtaget den 26. september 1994 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at muliggøre en udbygning af plejehjemmet Adelaide samt
  • at sikre at nybyggeri disponeres under hensyntagen til den omliggende bebyggelse og Ordrup Park.

Se planen her

 

Se Lokalplan 116.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,