Genvejsmenu

Mellem Bakkevænget og Vangedevej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 136 for et område mellem Bakkevænget og Vangedevej

Lokalplanen er vedtaget den 24. februar 1997 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at udlægge området til offentlige formål med henblik på at reservere areal til institutionsformål,
  • at der kan opføres ny bebyggelse til brug for institutionsformål,
  • at sikre at ny bebyggelse tilpasses omgivelserne,
  • at området vej forsynes fra Bakkevænget, og
  • at ind- og udkørsel langs Vangedevej undgås.

Se planen her

Se Lokalplan 136.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,